Proč slavíme Světový den spánku?

 Proč slavíme Světový den spánku?

Čas od času se to tak nějak samo od sebe vyvine, že se zadaří napsat povedený článek na zajímavé téma a po čase se to opět vrátí jako dobře hozený bumerang. Při bádání ve zdrojích zjistíte, že téma je širší, zaslouží si a i snese – z pohledu čtivosti – dalších pár zajímavých odstavců. A aniž byste měli přesný záměr nebo plán, jedného krásného rána – pokud jste ranní ptáčci, nebo během jedné vlahé noci, pokud se práci věnujete jako typická sova v době, kdy ostatní ptáčci spí – zjistíte, že píšete seriál. Mně se to přihodilo s tématem spánku, koncem ledna jsem se vás ptal, jestli spíte dobře a v druhém pokračování to byla dokonce již výzva, abyste poslali svou insomnii spát. Ve třetí části jsem se rozepsal o zvířecí klasifikaci lidských chronotypů. Předešlý díl jsme věnovali průkopnickéu českému výzkumu o vlivu kvality spánku na kvalitu života.

A dnes slavíme Světový den spánku.

Proč slavit právě spánek?

A pročpak by ne?“ zeptal by se major Major, postava z kultovního románu Hlava XXII. Když to dáme ultimativně, nejlepší způsob, jak slavit Světový den spánku by bylo snad celý ho prospat a pokusit se tak snížit spánkový deficit, který v dnešní době nespavé máme všichni.

Světový den spánku má každoročně poslání nejenom informovat o důsledcích nezdravého spánku, ale i zdůraznit klíčový význam zdravého spánku pro kvalitu našich životů. Je to jeden z „pohyblivých svátků“, připadající na poslední pátek před jarní rovnodenností, co je letos právě 15. březen. Tento svátek nás má všechny motivovat k tomu, abychom si nejen uvědomili význam kvalitního spánku pro zdraví našich těl i duší, ale hlavně změnit své nezdravé spánkové návyky na zdravé.

Tvůrcem, zakladatelem a organizátorem Světovéhéo dne spánku je World sleep society.

První Světový den spánku se konal 14. března 2008 pod heslem: „Dobře se vyspiu, ži naplno.“ Do světového dne spánku se zapojilo více než 88 zemí z celého světa.

Světový den spánku 2024

Tématem letošního Světového dne spánku je Spánková rovnost pro globální zdraví. Letos tedy nejde zejména o zdůraznění důležitosti, nebo spíše nevyhnutnosti spánku pro náš život. Tvůrci letošního tématu chtějí zaměřit pozornost i na to, že mezi různými populacemi na na ší planětě přetrvávají měřitelné rozdíly ve kvalitě a zdraví spánku, což je zdrojem další zátěže a posilování nerovnosti v oblasti zdraví.

Protože spánek je pro naše zdraví nevyhnutný, každý člověk naší planety by měl mít přístup k přiměřenému spánku bez ohledu na místo, kde žije, sociálně-ekonomický stav, environmentální podmínky i narušení, sociální struktury a historii, komunitní a mezilidské vztahy a individuální přesvědčení a chování.

Světový den spánku je ideální příležitostí na spojení úsilí o povědomí o spánku, vzdělávání, dosah a zapojení komunit. Které se snaží snížit rozdíly v spánku a zabezpečit spravedlivý přístup ke zdravému spánku pro každého,“ zdůraznila Dr. Lourdes DelRosso, spolupředsedkyně Světového dne spánku.

Príčiny rozdílů v zdraví spánku si vyžadují starostlivé studium. Stratégie na snížení rozdílů by mohla byť považovaná za veľmi silný nástroj na zvýšení zdravia a pohody na celém světě,“ dodal Dr. Fang Han, spolupředseda Světového dne spánku.

„Početní členo a zastánci Světové společnosti spánku se aktivně zúčastňují na Světovém dni spánku 2024. Zapájejí sa do své komunity, podporují kontakty a zvyšujípovědomí o důležitosti zdraví spánku mezi miliony lidí na celém světě. Zveme vás, abyste se připojili k našemu globálnímu hnutí, které se věnuje podpoře optimálního zdraví spánku!“ apeloval Dr. Raffaele Ferri, prezident World Sleep Society.

Světový den spánku v Česku

Letošním delegátem naší republiky pro Světový den spánku je MUDr. Jan Polák, PhD. Náš přední odborník na problematiku spánkového apnoe je garantem celodenní akce na interním oddělení a spánkové laboratoři oddělení respirační medicíny ve Fakultní Thomayerově nemocnici. Cílem této aktivity podporující Světový den spánku je poskytnout komunitě, které se spánková medicína v České republice týká – což je kolem 400 000 lidí – odborné znalosti a zdroje na zlepšení zdraví spánku.

Klíčové poselství pro Světový den spánku 2024

1. Spánek je nezbytný pro zdraví

 • spánek je kritickým pilířem zdraví, spolu s výživou a fyzickou aktivita
 • spánek pomáhá podporovat paměť a učení
 • spánek podporuje zdraví mozku a zdraví mozku podporuje spánek
 • spánek podporuje imunitu a imunita podporuje spánek
 • spánek pomáhá imunitnímu systému v boji s bakterimi a viry
 • spánek pomáhá recyklovat staré buňky a udržovat naše tělo a úroveň energie

Špatný spánek může mít několik významných vlivů na lidské zdraví.

 • nekvalitní spánek je spojován s obezitou, cukrovkou, ischemickou chorobou srdeční a kardiovaskulární mortalitou
 • nekvalitní spánek může snížit imunitní odpověď, čímž vzniká větší náchylnost k infekcím, které dále snižují kvalitu spánku
 • některé poruchy spánku, jako je obstrukční spánková apnoe a spánková porucha s rychlými pohyby očí, jsou spojeny s kognitivní poruchou, demenc, rizikem záchvatů a zvýšeným rizikem mrtvice.
 • nekvalitní spánek může vést ke zkrácení reakčních časů, zhoršenému úsudku a kognitivním poruchám podobným účinkům intoxikace alkoholem
 • ospalost může zhoršit bezpečnou jízdu, i když řidič neusne

2. Zdraví spánku je vícerozměrné

„Zdravý spánek“ znamená víc než jen „dostatek spánku“. Existuje šest dimenzí, které ovlivňují zdraví spánku a následně celkové zdraví a pohodu.

1.Doba trvání: Kolik jste spali za 24 hodin?
2.Účinnost: Jak dobře usínáte a jak dobře spíte?
3.Načasování: Kdy spíte?
4. Pravidelnost: Máte konzistentní časy spánku a bdění?
5. Bdělost: Udržujete dobré soustředění a pozornost během bdělosti?
6. Kvalita: Cítíte spokojenost se spánkem?

3. Musíme řešit rozdíly ve zdraví spánku, abychom zlepšili zdraví populací na celém světě

Nerovnosti ve zdraví spánku“ jsou definovány přetrvávajícími rozdíly v jedné nebo více dimenzích zdraví spánku, které nepříznivě ovlivňují populac. Příklady takových rozdílů byly identifikovány a měřeny v posledních letech.
Účinky rozdílů ve spánkovém zdraví se stanou jasnými, vezmeme-li v úvahu základní úlohu spánku pro lidské zdraví a pohodu.
Příčiny těchto rozdílů mohou být sociální
psychický stres, finanční zátěž, hlad, ohrožení bezpečnosti, jakož i environmentální světlo, teplota, hluk, kvalita vzduchu.

Zdravý, klidný a spokojený spánek přeje

Ján Schneider

foto: pixabay, pexels, unsplash

 

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *