Festival Týden mozku slaví 25 let

 Festival Týden mozku slaví 25 let

Jistě není běžné, že slavíme všechny svátky, nebo spíše světové či mezinárodní dny, které na nás červeně blikají a svítí v kalendářích preventistů, lékařů a zdravotníků. V běžných kalendářích nám totiž běžně neblikají a nesvítí. I proto se usilujeme na našem webu o těchto dnech pravidelně psát, protože je to potřebné. OSN, UNICEF, Světová zdravotnická organizace a další kompetentní instituce vyhlasují tyto svátky z důležitých důvodů. A během nich preventisté, lékaři a všichni, kteří mají z titulu své odbornosti profesionální povinnost šířit zdravotní osvětu, dělají všechno, co je třeba, aby byla veřejnost odborně informována o konkrétním tématu, týkajícím se konkrétního svátku, nebo světového, mezinárodního či evropského dne. A to jsou důvody, proč o těchto svátcích píšeme i my.

Z pohledu OSN jsou mezinárodní dny a týdny příležitostí ke vzdělávání veřejnosti o problémech, které vyvolávají obavy, k mobilizaci politické vůle a zdrojů k řešení globálních problémů. A taky k oslavě a posílení úspěchů lidstva.

Historie a poslání svátku

Nejmenovanému českému týdeníku se před lety zadařilo zařadit mezi 10 nejabsurdnějších mezinárodních dní a svátků Evropský den mozku a to rovnou na 3. příčku, hned za Mezinárodní den spodního prádla a Světový den toalet. Uznejte, že to je opravdu pádný důvod dozvědět se o Evropském dnu mozku něco více a představit ho tak, jak se patří. Protože tato iniciativa vskutku absurdní není, vždyť posuďte sami.

Evropský den mozku si připomínáme od 11. března roku 1998, kdy jej vyhlásila Evropská aliance Dana pro výzkum mozku (European Dana Alliance for the Brain). O rok později se v Evropě začal slavit Evropský týden mozku a když ho začali slavit i ve Spojených státech, zrodil se Světový týden mozku.

Smyslem a posláním Evropského dne i týdne mozku je nejenom zvyšovat povědomí běžných lidí od předškolního po seniorský věk o lidském mozku. Ale i poutavou a zajímavou formou přiblížit výsledky vědeckého bádání, věnovaného našim mozkům. A samozřejmě seznámit širokou veřejnost také o vědeckém pokroku v oblastech diagnostiky, léčby a prevence onemocnění a poruch mozku.

A co je potěšitelné, mezi průkopníky oslav našich mozků patří i čeští vědci.

Český Týden mozku

Je chvályhodné, že čeští vědci, propagátoři vědy, lékaři a další odborníci Evropským dnem mozku startují již tradičně celý týden věnován našim mozkům. Festival Týden mozku je zasvěcen nejnovějším objevům a trendům ve výzkumu mozku a neurovědách.

Pozoruhodná akce, která letos zapíše do historie svůj 25. ročník, je součástí Brain Awerness Week – celosvětové kampaně zvyšující povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Tato iniciativa je dílem Federation of European Neuroscience Societes FENS.

Tradici Týdne mozku v naší zemi založil neurovědec profesor Josef Syka v roce 1998 a dnes se na organizaci festivalu Týden v mozku podílejí zejména Středisko společných činností AV ČR, Ústav experimentální medicíny AV ČR a Česká společnost pro neurovědy.

Program pro děti, studenty, dospělé, rodiny i seniory

Od pondělí 11. až do neděle 17. března je připraven vskutku bohatě a zajímavě koncipovaný festival přednášek, workshopů, besed a výstav, prezentujících zajímavsti o nejsložitějším orgánu lidského organizmu. Program letošního 25. ročníku českého Týdne mozku připravilo 38 institucí a je vyskládán z celkem 63 akcí v Praze, Brně, Hradci Králové, Jihlavě, Karviné, Olomouci, Ostravě a Plzni.

Během Týdne mozku vystoupí s přednáškami přední čeští odborníci v oboru teoretických i klinických neurověd.

Program je k dispozici na webu festivalu, akce jsou pro všechny zdarma, na některé z nich je ale nutné se předem registrovat. Vybírejte včas, protože kapacity hledišť přednášek, besed a dalších akcí festivalu se postupně plní a některé jsou již beznádějně obsazeny.

Ján Schneider

foto: AV ČR, FENS

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *