Na naší planetě žije miliarda lidí s obezitou

 Na naší planetě žije miliarda lidí s obezitou

Jistě není běžné, že slavíme všechny svátky, nebo spíše světové či mezinárodní dny, které na nás červeně blikají a svítí v kalendářích preventistů, lékařů a zdravotníků. Vždyť v běžných kalendářích nám běžně neblikají a nesvítí. I proto se usilujeme na našem webu o těchto dnech pravidelně psát, protože je to potřebné. Světová zdravotnická organizace a další kompetentní instituce vyhlasují tyto svátky z důležitých důvodů. A během nich preventisté, lékaři a všichni, kteří mají z titulu své odbornosti profesionální povinnost šířit zdravotní osvětu, dělají všechno, co je třeba, aby byla veřejnost odborně informována o konkrétním tématu, týkajícím se konkrétního svátku, nebo světového, mezinárodního či evropského dne. A to jsou důvody, proč o těchto svátcích píšeme i my.

Z pohledu OSN jsou mezinárodní dny a týdny příležitostí ke vzdělávání veřejnosti o problémech, které vyvolávají obavy, k mobilizaci politické vůle a zdrojů k řešení globálních problémů. A taky k oslavě a posílení úspěchů lidstva.

Dnes, 4. března je Světový den obezity.

Obezitou trpí každý osmý člověk

Je to k nevíře, ale podle čerstvé metaanalýzy tisíců dostupných populačních studií zveřejněné v časopise Lancet trpí obezitou již více než miliarda obyvatel Země. Je to tedy jedna osmina globální populace, protože koncem minulého roku jsme překročili magickou hranici 8 miliard lidí žijících na naší planetě.

O rozsahu globálního problému jménem obezita ví i Světová zdravotnická organizace, které bez skrupulí již několik let nazývá obezitu globální pandemií – globezitou. Je to tedy pořádně závažný důvod, abysme o obezitě psali a to nejenom ve Světový den obezity, který každoročně připadá na 4. března. Na boj proti obezitě dokonce vznikla globální koalice UNICEF, WHO a Světové federace obezity. A ta letos při příležitosti Světového dne obezity organizuje globální webinář vedený mládeží.

Proč je důležité zapojit do boje proti obezitě i mládež

Protože fakty jsou zarážející:

 • výskyt obezity se mezi dětmi a dospívajícími ve věku 5-19 let zvýšil od roku 1990 čtyřnásobně
 • v roce 2022 se nadváha celosvětově týkala až kolem 37 milionu dětí mladších než 5 let
 • více než 390 milionů dětí a dospívajících ve věku 5-19 let mělo nadváhu, z nich až 160 milionů žilo s obezitou
 • 75 % dětí a mladých lidí s nadváhou a obezitou žije v zemích s nízkými a středními příjmy
 • tato data jsou zrcadlem potravinových i sociálních systémů, zlyhávajících při poskytování zdravé, výživné a vyvážené stravy dětem a mladým lidem
 • kromě toho zlyhávají i zdravotní systémy při včasném řešení obezity předtím, než se projeví komorbity – související diagnozy a zdravotní stavy ohrozující zdraví i život
 • mnohé děti a mladí lidé musí žít v prostředích, které nepodporují zdravý životní styl – naopak, jsou podporující i při nárůstu hmotnosti
 • předsudky a stigmata, kterým jsou děti a mladí lidé postiženi nadváhou a obezitou každodenně vystaveni mají negativní vliv na jejich duševní zdraví a sebeúctu
 • děti a mládež s nadváhou a obezitou často zažívají i šikanování a jiné formy diskriminace
 • obezita dětí a mladých lidí negativně ovlivňuje školní výsledky i kvalitu života
 • děti s obezitou se časem s vysokou pravděpodobností stanou dospělými s obezitou

Právě letošní Světový den obezity je globální příležitostí na akci, vyžadující soudržnou ale zároveň i mezirezortní reakci na krizi obezity. Ve smyslu hesla letošní kampaně: „Hovořme o obezitě a…“ je Světový den obezity cílen i na děti a mládež, aby odemkl rozhovory o tom, jak téma nadváhy a obezity ovlivňuje životy mladých lidí na celém světě. S ultimativním záměrem najít cesty konkrétních změn. A zároveň je i příležitostí hledání možností, jak zapojit mladé lidi na celém světě do aktivní spolupráce na Akceleračním plánu WHO na zastavení obezity.

Světový den obezity je letos platformou inicializace rozhovorů akcentujících souvislosti obezity s množstvím globálních problémů, ale i spochybnění a vyvracení mýtů a škodlivých mylných představ souvisejících s obezitou. Obezita je dnes globální komplexní interakce různých faktorů ovlivňující různé lidi v různých zemích a kulturách po celé planetě.

Protože prognóza je více než negativní:

 • v roce 2035 bude více než 1,9 miliardy lidí na naší planetě čelit obezitě, co je téměř 1 ze 4 lidí
 • s obezitou bude muset v roce 2035 žít téměř 400 milionu dětí, což je téměř 1z 5 dětí
 • s nadváhou nebo obezitou bude o 11 let žít na celém světě téměř 4 miliardy lidí
 • dětská obezita se do roku 2035 zvýší o více než 100 %
 • obezita dospělých za 11 let poroste o více než 60 %

Světový den obezity by nás měl motivovat a burcovat k akci

Globální pandemie obezity již postihuje na celém světě nezanedbatelný a alarmující počet dětí a mladých lidí. Nesmíme ale zapomínat i na dospělé:

 • globální prevalence obezity dospělých se od roku 1990 zvýšila více než dvojnásobně
 • v roce 2022 mělo nadváhu 2,5 miliardy lidí starších 18 let, co je až 43 % dospělé populace
 • 890 milionů dospělých žije s obezitou, což je 16 % dospělé populace

Nadváha a obezita jsou v drtivé většině případů důsledkem nerovnováhy příjmu energie ze stravy a výdaje energie fyzikou aktivitou. Obezita je multifaktoriální onemocnění způsobeno obezitogenním prostředím, psychosociálními faktory a genetikou. Kromě genetických faktorů dokážeme všechny ostatní aktivně ovlivnit nebo eliminovat.

Existuje prevence obezity?

Samozřejmě, většinu v podstatě jednoduchých, efektivních a funkčních preventivních zásahů v souvislosti s rizikem nadváhy a obezity, důležitých v každém období lidského životního cyklu přece známe všichni. Navzdory tomu si je musíme zřejmě pořád dokola opakovat:

 • zajistit přiměřený přírůstek hmotnosti během těhotenství
 • praktikovat výlučné kojení během prvních 6 měsíců po porodu a pokračovat v kojení do 24 měsíců nebo později
 • podporovat správné chování dětí v oblasti zdravého stravování, fyzické aktivity, sedavého chování a spánku bez ohledu na aktuální stav hmotnosti
 • omezit čas strávený před obrazovkami a monitory
 • omezit konzumaci nápojů slazených cukrem a energeticky bohatých potravin a podporovat jiné zdravé stravovací návyky
 • užívat si zdravý život – zdravá strava, fyzická aktivita, délka a kvalita spánku, vyhýbání se tabáku a alkoholu, emocionální seberegulace
 • omezit příjem energie z celkových tuků a cukrů a zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny, jakož i luštěnin, celozrnných výrobků a ořechů
 • věnovat se pravidelné fyzické aktivitě

Pro mnoho lidí na naší planetě – kolem 50 % s nadváhou a přibližně 12,5 % s obezitou je to ale náročné. Samozřejmě i odborníci si uvědomují, že vzorce stravování a fyzické aktivity konkrétního člověka jsou do poměrně značné míry výsledkem environmentálních a společenských podmínek a faktorů, které značně omezují možnosti osobní volby.

Proto je obezita spíše spoločenskou, jako individuální odpovědností a řešení je třeba hledat tam, kde se rodí a existuje prostředí nepříznivé zdravému životnímu stylu, včetně zdravé, vyvážené stravy a dostatku aktivního pravidelného pohybu. Řešení pandemie obezity si vyžaduje každodenní zásahy a opatření na individuální, komunitní, ale i celospolečenské, multisektorové a globální úrovni. Včetně strukturálních, právních a regulačních opatření týkajících se vytváření zdravého potravinového prostředí.

Ján Schneider

foto: WOD, ECPO, WHO

 

 

 

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *