Lidský hlas je neocenitelný drahokam

 Lidský hlas je neocenitelný drahokam

Jistě není pravidlem, že bychom slavili všechny svátky, nebo spíše světové či mezinárodní dny, které na nás červeně blikají a svítí v kalendářích preventistů, lékařů a zdravotníků. V běžných kalendářích nám totiž běžně neblikají a nesvítí. I proto se usilujeme na našem webu o těchto dnech pravidelně psát, protože je to potřebné. OSN, UNICEF, Světová zdravotnická organizace a další kompetentní instituce vyhlasují tyto svátky z důležitých důvodů. A během nich preventisté, lékaři a všichni, kteří mají z titulu své odbornosti profesionální povinnost šířit zdravotní osvětu, dělají všechno, co je třeba, aby byla veřejnost odborně informována o konkrétním tématu, týkajícím se konkrétního svátku, nebo světového, mezinárodního či evropského dne. A to jsou důvody, proč o těchto svátcích píšeme i my.

Z pohledu OSN jsou mezinárodní dny a týdny příležitostí ke vzdělávání veřejnosti o problémech, které vyvolávají obavy, k mobilizaci politické vůle a zdrojů k řešení globálních problémů. A taky k oslavě a posílení úspěchů lidstva.

Dnes slavíme Světový den hlasu.

Hlas musí mít důležitý a silný hlas

Jistě vnímáte poměrně širokou škálu odlišných hlasových dispozicí různých lidí. Někteří mají hlas jako hrom a dokáží překřičet plný sál během rockového koncertu. Jiní ševelí jako osikové listí za mírného vánku a když chcete slyšet, co říkají, musíte být při jejich ústech tuze blízko. Další při běžné mluvě hulákají na svět jako Hrabalův strýc Pepin. Buď jako buď, lidský hlas je jedinečný nejen tím, co všechno pro nás znamená, ale i ve smyslu individuálním: každý má jiný hlas s různými, odlišnými charaktaristikami, které dokážeme rozeznávat od kojeneckého věku. A rozpoznávat maminčin hlas mezi všemi ostatními.

Mimochodem, opravdu si myslíte, že víte, jak zní váš hlas? Zkuste malý testík, který vám dokáže, že svůj hlas vlastníma ušima ve své hlavě slyšíte poněkud jinak, v porovnání s tím, jak váš hlas vnímají ostatní lidé.

Každý, kdo slyšel poprvé svůj hlas z nahrávky, byl překvapen, někdo pozitivně, jiná či jiný byli až zděšeni, jaký je to rozdíl oproti tomu, jak slyší sami sebe.

O hodnocení lidského hlasu z různých objektivních, psychoakustických i subjektivních aspektů se píší disertační práce. Vlastnosti lidského hlasu jsou předmětem zájmu pestrého spektra vědeckých disciplin a oborů, kromě medicínských, terapeutických, psychologických, biologických, fyzikálních taky pedagogických a lingvistických.

Zkoumání hlasu přenechme odboirnicím a odborníkům a pojďme slavit.

Proč slavíme Světový den hlasu?

Hlas je pro lidskou komunikaci a sociální interakci klíčově důležitý – to jsou zásadní důvody, proč se zrodil Světový den hlasu. Tento svátek je již 22 let silným hlasem globálně podporujícím lidský hlas ve smyslu původní idey otců iniciátorů a matek iniciátorek Světového dne hlasu, brazilských lékařů, řečových patologů a učitelů zpěvu: upozornit na důležitost hlasu a starostlivosti o hlas. Právě brazilská národní odborná iniciativa z roku 1999 – Národní den hlasu – v reakci na zvýšený výskyt rakoviny hlasu u domácího obyvatelstva zarezonovala až tak, že od roku 2003 slavíme Světový den hlasu.

Organizátoři Světového dne hlasu přirovnávají lidský hlas ke drahokamu s fasetami odrážejícími různé vědecké discipliny a praktické a umělecké zájmy. Lidé i zvířata jsou na hlasové komunikaci silně závislí, hlas je zásadním nástrojem nejenom ve vzdělávání, ale i v každodenní práci pro zhruba 30 % globálůní pracující populace. Funkční hlas je veledůležitý pro kvalitu života a je i nástrojem zpěvu, čímž je nedílnou součástí umění a kultury. Hlasové projevy řeči a zpěvu jsou nedílnou součástí každého vztahu a kultury na naší planetě.

Nosním tématem Světového dne hlasu 2024, vybraným hlasovým výborem Americké akademie otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku je: Rezonovat, vdělávat, slavit! Lidský hlas není pouze základním prostředkem mezilidské komunikace, pro desítky milionů lidí naší planety ja i pracovním nástrojem. Proto je opravdu důležité zaměřit se na sílu našeho hlasu, možná i uvědomením si, jaký by byl náš život bez možnosti plnohodnotně využívat svůj hlas. Přišli bysme o schopnost kvalitně se vyjadřovat, což má negativní důsledky ve všech oblastech našeho života: osobní, intimní, partnerské, rodinné, sociální, vztahové, pracovní, kariérní…

Proč chraptíme

Každý z nás čas od času chraptí jako Jirka Schelinger a bylo by vcelku fajn vědět, proč se nám to děje a co s tím můžeme dělat. Chraptění, chrapot, drsný nebo třesoucí se hlas, slabý, často redukovaný až na šepot, sipění, částečná nebo úplná ztráta hlasu, nebo jeho diplofonická nestabilita – toto jsou projevy problémů s hlasovým ústrojím našeho organizmu. A tyto problémy můžou mít různé příčiny.

Chrapot je tedy stav, když hlas zní abnormálně a kromě chraptění jej charakterizují potíže s vydáváním zvuků při pokusech o mluvení nebo dokonce zpěv, nezřídka spojené i s bolestí nebo „škrábáním“ v krku.

Příčinou zhoršení kvality hlasu může být kterákoliv z celé řady získaných chorob, naštěstí v drtivé většině nerizikových. Zhoršení hlasu může v některých případech signalizovat vznik přednádorové léze nebo nádoru. Nejčastějším důvodem problémů s hlasivkami a dalšími orgány hlasového ústrojí jsou běžné infekce horních dýchacích cest, při kterých se zanítí, infikují a otečou i hlasivky, obvykle včetně „hlasové schránky“, ve které jsou hlasivky uloženy: hrtanu.

Jako synonymum chrapotu je ve klinické praxi používán i pojem dysfonie, který ale spíše odkazuje na problémy při produkci zvuků, související nejenom s hlasivkami.

Nesmíme opomenout ani fenomén hlasové únavy, kteří znají snad všichni, kdo se hlasem živí a hlasové ústrojí je jejich pracovní nástroj. Při hlasové únavě jde o to, že se hlasivky abnormálně snadno unaví s důsledkem hlesového nepohodlí a chrapotu.

Rizikové faktory problémů s hlasem

Víte, jak dosáhl Paul Mc Cartney pro něj netypického chrapláku v refrénu písně Oh! Darling? Úplně triviálně: strávil intenzivní noc v baru, kde vydatně konzumoval alkohol, kouřil, hulákal a zpíval – to vše v zájmu výsledku, který mu ráno odkýval zvukař v Abbey Road Studios: chraplák, který má říz dokonalý jako zrezavělá pila v mokrém dřevu

Je to tak, drtivá většina rizikových faktorů ohrozujících naše hlasové ústrojí souvisí se životním stylem a s tím, co našemu hlasu škodí:

  • kouření – aktivní i pasivní
  • nadměrná konzumace alkoholu
  • gastroezofageální reflux
  • profesionální používání hlasu
  • vlivy prostředí – dráždivé látky ve vzduchu, nízká vlhkost, špatná akustika
  • diabetes 2. typu

Jak pečovat o hlas

O důležitosti našich hlasivek, hlasu, celé soustavy orgánů, pomocí které zvukově komunikujeme se světem, začneme obvykle vážně přemýšlet až tehdy, kdy hlas ztratíme nebo nastoupí jiné problémy, znemožňující nám komunikovat tak, jak jsme zvyklí. Proto je veledůležité nejenom si svého hlasu vážit i tehdy, kdy funguje tak, jak má, ale o své hlasové ústrojí i pečovat.

Zásady, jak svůj hlasový orgán udržovat v kondici a preventivně předcházet problémům znají a pečlivě dodržují všichni, kteří se hlasem živí. Nejenom pěvkyně a pěvci všech žánrů, herečky a herci, moderátorky a moderátoři, spíkerky a spíkři…Měli by je dále znát a aplikovat také učitelky a učitelé, soudkyně, soudci, obhájkyně a obhájci, ale třeba i obchodníčky a obchodníci a mnozí další.

Hlasová hygiena je tedy veledůležitá a může sestávat z řady podpůrných i preventivních cvičení, zejména zahřívací cvičení pomáhajících zlepšovat kvalitu zvuků, které vydáváme, udržující hlas v dobré kondici a zkvalitňující hlasovou produkci.

Není to ale jenom o cvičení, jistě jste si všimli, že operní pěvkyně i pěvci obvykle nosí mimo podium, ale často i na podiu šály či jiné „zahalovací“ textilie. Nejde věru o módní doplňky, jde o preventivní ochranu hlasivek. Takže nejenom příliš chladu, ale i suchý vzduch a obecně dym jakéhokoliv typu jsou tři základní škodlivé externí faktory, před kterými je nutné hlasivky chránit.

Bežnými opatřeními spadajícími do hlasové hygieny jsou i dostatečná hydratace – ale nápoji bez bublinek – a pokud možno, nepřepínat hlasivky do extrému. I když se hlasem neživíte a tudíž nepoužíváte hlasivky nadmíru, taky nemusíte pořád křičet nebo zbytečně mluvit a hlasivyk nadměrně zatěžovat.

Jak léčit problémy s hlasem

Časná diagnostika – nemáme na mysli „domácí samodiagnostiku“, ale tu opravdovou, medicínskou diagnostiku – je v zájmu cílené a efektivní léčby problémů s hlasem klíčová. Běžné chraptění spojené s infekčními onemocněními léčí obvodní lékařky a lékaři a internisté.

Pokud ani po dodržování hlasového klidu a předepsané léčby problémy neustupují, přetrvávají déle než 14 dní, případně nemějí zjevnou příčinu, na řadě jsou specialistky a specialisté z oboru otorinolaryngologie, foniatrie, logopedie a hlasové pedagogiky. Ti zjistí příčinu a nasadí adekvátní léčbu, včetně režimových opatření.

Světový den hlasu v Česku

I naši, čeští experti na hlas se s profesionální vážností každoročně připájejí k celosvětovému slavení Světového dne hlasu. A není to „jenom“ o cílené spojené aktivitě českých larangologů a foniatrů směrem k medializaci, popularizaci a zviditelní všech oblastí spojených s hlasovou problematikou. Experti v médiích vysvětlují například souvislosti problematiky rehabilitace hlasu u laryngektomovaných, možnosti hlasového poradenství a pomoci lidem podstupujícím přeměnu pohlaví, nebo moderní metody hlasové syntézy či otázky hlasové hygieny a mnohé další.

Součástí českého Světového dne hlasu je i otevření ambulancí spolupracujících institucí a snadnější přístup pacientů s poruchou hlasu k vyšetření.

Tak tedy rezonujme, vzdělávejme – sebe i ostatní – a slavme, naše hlasy si to opravdu zaslouží.

Ján Schneider

foto: worldvoiceday.org

 

 

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *