Přežije lidstvo bez imunizace?

 Přežije lidstvo bez imunizace?

Jistě není pravidlem, že bychom slavili všechny svátky, nebo spíše světové či mezinárodní dny, které na nás červeně blikají a svítí v kalendářích preventistů, lékařů a zdravotníků. V běžných kalendářích nám totiž běžně neblikají a nesvítí. I proto se usilujeme na našem webu o těchto dnech pravidelně psát, protože je to potřebné. OSN, UNICEF, Světová zdravotnická organizace a další kompetentní instituce vyhlašují tyto svátky z důležitých důvodů. A během nich preventisté, lékaři a všichni, kteří mají z titulu své odbornosti profesionální povinnost šířit zdravotní osvětu, dělají všechno, co je třeba, aby byla veřejnost odborně informována o konkrétním tématu, týkajícím se konkrétního svátku, nebo světového, mezinárodního či evropského dne. A to jsou důvody, proč o těchto svátcích píšeme i my.

Z pohledu OSN jsou mezinárodní dny a týdny příležitostí ke vzdělávání veřejnosti o problémech, které vyvolávají obavy, k mobilizaci politické vůle a zdrojů k řešení globálních problémů. A taky k oslavě a posílení úspěchů lidstva.

Dnes jsme uprostřed Světového týdne imunizace.

Navzdory tomu, co se na nás z virtuálních zákoutí vyvalilo během pandemie, a i navzdory tomu, že povážlivé procento globální populace je schopno věřit totálním, vědou nepodloženým blábolům a bludům, fakty jsou jednoznačné. Bez imunizace bychom byli jako živočišní druh snad i na pokraji vyhynutí. Pojďme si tedy shrnout, proč je tomu tak a proč je imunizace pro přežití lidského druhu životně důležitá.

Fakty o monumentálním úsilí o zvýšení přístupu k očkování

  • celosvětové úsilí o imunizaci zachránilo za posledních 50 let nejméně 154 milionů lidských životů, což je v přepočtu 6 životů každou minutu každého roku
  • naprostou většinu zachráněných životů – až 101 milionů – tvořili nemluvňata
  • imunizace je jediným největším příspěvkem mezi jakýmikoli zdravotními intervencemi na zajištění toho, aby se miminka dočkala nejenom svých prvních narozenin, ale aby pokračovala ve zdravém životě do dospělosti
  • díky vakcinaci byly celosvětově vymýceny neštovice a jsme na pokraji vymýcení dětské obrny
  • aktuálně globální Essential Program on Immunization (EPI) zahrnuje univerzální doporučení k očkování proti 13 nemocem a kontextově specifická doporučení pro dalších 17 nemocí
  • v zájmu zvyšování globální proočkovanosti dětí pořizuje UNICEF jako jeden z největších nákupčích vakcín na naší planetě více než 2 miliardy dávek a zabezpečuje i distribuci vakcín vzdáleným nebo nedostatečně zdravotně obsluhovaným komunitám

Slovo lídrů

„Vakcíny patří mezi nejmocnější vynálezy v historii, díky nimž je možné předcházet kdysi obávaným nemocem,“ řekl generální ředitel WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.   

„Díky očkování nyní přežívá a prospívá více dětí po svých pátých narozeninách než kdy v historii. Tento obrovský úspěch je zásluhou kolektivního úsilí vlád, partnerů, vědců, zdravotnických pracovníků, občanské společnosti, dobrovolníků a samotných rodičů, kteří všichni táhnou stejným směrem, aby ochránili děti před smrtelnými nemocemi. Musíme stavět na tomto tempu a zajistit, aby každé dítě, kdekoli mělo přístup k život zachraňujícímu očkování,“ řekla výkonná ředitelka UNICEF Catherine Russel.  

„Je inspirující vidět, co vakcíny umožnily za posledních padesát let díky neúnavnému úsilí vlád, globálních partnerů a zdravotnických pracovníků, aby byly dostupnější pro více lidí. Nemůžeme dovolit, aby tento neuvěřitelný pokrok zakolísal. Pokračováním v investicích do imunizace můžeme zajistit, aby každé dítě – a každý člověk – měli šanci žít zdravý a produktivní život,“ řekl Dr. Chris Elias, prezident globálního rozvoje Nadace Billa a Melindy Gatesových.

Světový týden imunizace je důležitý globální apel

Nejenom proto, čemu jsou lidi schopni věřit, ale z mnoha dalších důležitých důvodů je Světovou zdravotnickou organizací (WHO) poslední dubnový týden vyhlášen Světovým týdnem imunizace. Jeho klíčovým cílem je upozornit všechny lidi na naší planetě na nutnost společné akce k podpoře používání vakcín k ochraně lidí všech věkových kategorií před nemocemi.

Prostřednictvím své autority a svolávací pravomoci spolupracuje WHO se zeměmi po celém světě na zvyšování povědomí založeného na vědeckých a medicínských faktech o hodnotě vakcín a imunizace. Kromě toho WHO zajišťuje, aby vlády měli k dispozici potřebné pokyny a technickou podporu k implementaci vysoce kvalitních očkovacích programů.

Letošní kampaň Světového týdne imunizace nese poselství: Humanly Possible – Lidsky možné. Celosvětová komunikační kampaň vyzývá světové lídry, aby obhajovali, podporovali a financovali vakcíny a imunizační programy, které dodávají tyto život zachraňující produkty. A aby tak zároveň znovu potvrdili svůj závazek k veřejnému zdraví a oslavili jeden z největších úspěchů lidstva. Příštích 50 let EPI bude vyžadovat nejen oslovení dětí, kterým chybí vakcíny, ale i ochranu prarodičů před chřipkou, matek před tetanem, dospívajících před HPV a každého před TBC a mnoha dalšími infekčními chorobami.

Ján Schneider

Foto: WHO

 

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *