Cítíte se v pohodě? Tak užívejte Týden povědomí o duševním zdraví

 Cítíte se v pohodě? Tak užívejte Týden povědomí o duševním zdraví

Nežijeme v rajské zahradě na krásných rozkvetlých loukách s poběhujícími jednorožci a jinou mírumilovnou zvěřinou pod blankytným duhovým nebem. Jsme denně atakovaní nespočtem stresorů, které nám nepřidávají na duševní pohodě.

I podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je starostlivost o duševní zdraví absolutní prioritou, vždyť celosvětově trpí kupříkladu depresí – nejčastěji diagnostikovanou duševní poruchou až 5 % populace. A kdybychom spočítali prevalenci všech diagnostikovaných duševních poruch – podle Mezinárodní klasifikace chorob jsou jich desítky – výsledkem by bylo dvouciferné číslo. Tedy miliony lidí.

Duševní zdraví je proto středobodem nejenom preventistů, ale všech specialistů – nejenom lékařů, kteří k tomuto globálnímu problému mají co říci. Nespočet odborných aktivit, kupříkladu aktuální letošní ani ne měsíc stará Speciální iniciativa WHO pro duševní zdraví má za cíl bojovat s celosvětovou pandemií duševních onemocnění.

Jednou z významných iniciativ je právě Týden povědomí o duševním zdraví, který začíná dnes a potrvá do 10. října, kdy vyvrcholí Světovým dnem duševního zdraví.

Tématem letošní globální kampaně na zvýšení povědomí o duševním zdraví je: „Duševní zdraví je univerzální právo“. Světová federace duševního zdraví (WFMH) zvolila toto téma na základě globálního hlasování otevřeného veřejnosti, členům WFMH, zainteresovaným organizacím, institucím a podpořovatelům.

Letošní kampaň se kryje se 75. výročím založení WFMH a již při je založení v roce 1948 bylo vysloveno mnoho doporučení. Včetně toho, že specializované agentury OSN by měli dělat vše pro koordinaci svých činností v zájmu rozvoje přiměřených programů duševného zdraví v rámci každého členského státu. Kromě toho při vzniku WFMH vyzvali odborníci na duševní zdraví i WHO, aby věnovala přiměřenou pozornost zásadám duševního zdraví ve svých globálních nebo na konkrétní země cílených zdravotních programech. S doporučením, aby se WHO opírala o spolupráci s mezinárodními odbornými organizacemi.

Od roku 1948, kdy byla WFMH založena bylo na poli podpory globálního duševního zdraví vykonáno obrovské množství kvalitní odborné práce, v úsilí je však potřeba vytrvat a pokračovat. Jedním ze způsobú je i každoroční týden věnovaný zvyšování povědomí o psychickém zdraví, vrcholící Světovým dnem duševního zdraví.

Jeho letošní téma „Duševní zdraví je univerzální lidské právo“ umožňuje znásobit toto úsilí a zabezpečit, aby každý člověk na naší planetě dostal adekvátní a kvalitní starostlivost o duševní zdraví. A také podpořit to, aby byli lidské práva a blaho lidí s duševními nemocmi respektovány ve všech oblastech světa, aby každý člověk s duševním onemocněním měl:

  • právo na ochranu před známými poškoděními duševného zdraví – univerzální právo vztahující se na celou populaci, ale zejména na zranitelné skupiny včetně dětí, menšin a vysídlených lidí
  • právo na přístup ke kvalitní a dostupné starostlivosti, když člověk zápasí se svým duševním zdravím
  • právo na svobodu a důstojnost včetně práva volby

Je chvályhodné, že v České republice nejde jenom o Týden povědomí o duševním zdraví, ale rovnou o Týdny pro duševní zdraví, pořádané již 34 let, které letos začaly již 10. září. Tuto největší českou kampaň podporující duševní zdraví organizuje již od roku 1990 Fokus Praha, neziskovka podporující ponohodnotný život lidí s psychickými potížemi. Vyvrcholením české kampaně budou události propojené skrze slogan JE OK NEBÝT OK.

Letošní globální i česká kampaň podporující povědomí o duševním zdraví i práva lidí trpícími psychickými oněmocněními je opět tak, jak každý rok příležitostí podnítit úsilí nejenom odborníků na duševní zdraví, ale nás všech, aby byl svět lepším místem pro život.

Ján Schneider

foto: WFMH, WHO, Fokus Praha

 

 

 

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *