Světový den diabetu slavíme již od roku 1991

 Světový den diabetu slavíme již od roku 1991

Jistě to není tak, že slavíme všechny svátky, které na nás červeně svítí a blikají v kalendářích preventistů, lékařů a zdravotníků. Vždyť v běžných kalendářích nám prostě neblikají a nesvítí. I proto se usilujeme na našem webu o těchto svátcích pravidelně psát, protože je to potřebné. Světová zdravotnická organizace a další kompetentní instituce vyhlasují tyto svátky z důležitých důvodů. A během nich preventisté, lékaři a všichni, kteří mají z titulu své odbornosti profesionální povinnost šířit zdravotní osvětu dělají všechno, co je třeba, aby byla veřejnost odborně informována o konkrétním tématu, týkajícím se konkrétního svátku, nebo světového mezinárodního či evropského dne.

Dnes, 14. listopadu si připomínáme Světový den diabetu a děje se tak každoročně už 32 let z iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO) a Mezinárodní diabetologické federace (IDF). Datum není náhodné, bylo zvoleno na počest dne narození sira Fredericka Bantinga, který spolu s Charlesem Bestem v roce 1922 objevil inzulin. Světový den diabetu byl v roce 1991 iniciován v reakci na rostoucí obavy ze zdravotní hrozby, kterou diabetes již tehdy představoval.

Cílem této důležité globální preventivě-edukační iniciativy je cílené a odborné zvyšování povědomí o všech typech diabetu a taky podpora preventivních programů zaměřených na předcházení diabatu 2. typu. Světový den diabetu je největší globální kampaní věnované diabetu, oslovující dnes více než miliardu lidí ve více než 160 zemích. Kampaň je cílena na otázky prioritního významu pro svět diabetu a udržuje diabetes pevně v centru pozornosti veřejnosti i těch, kteří mají v kompetenci nastavovat globální i regionální rámce prevence a léčby tohoto onemocnění. Kampaň Světového dne diabetu je tak globální hancí sílou podpory důležitosti přijímání koordinovaných a zesouladěných opatření na konfrontaci s diabetem, který je kritickým globálním zdravotním problémem.

Tématem letošního Světového dne diabetu je Přístup k starostlivosti o cukrovku.

Diabetes je vážný globální zdravotní problém

Celosvětově se na diabetes léčí každý desátý člověk a výskyt je jistě vyšší, jde o miliony lidí, kterým nebyla cukrovka diagnostikována a nevědí, že jí mají. Česká republika není výjimkou, v podstatě kopírujeme globální prevalenci, protože tímto onemocněním trpí téměř desetina populace. Každý rok přibývá kolem 10 000 diabetiků a ročně se na cukrovku léčí více než 860 tisíc Češek a Čechů a přibližně dalších 300 tisíc ani netuší, že toto onemocnění mají. Podle dostupných ekonomických údajů představuje léčba diabetu 5-15 % celkových nákladů ve zdravotnictví.

Podle IDF Diabetes Atlasu, který je klíčovým zdrojem informací o globálním dopadu diabetu můžeme fakty shrnout takto:

 • 537 milionů dospělých (1 z 10) žilo v roce 2021 s diabetem, očekává se, že toto číslo vzroste do roku 2030 na 643 milionů a do roku 2045 na 783 milionů
 • téměř 1 ze 2 dospělých (44 %) s diabetem zůstává nediagnostikován (240 milionů), většina těchto lidí má diabetes 2. typu
 • více než 3 ze 4 lidí s diabetem žijí v zemích s nízkými a středními příjmy
 • 541 milionů dospělých má zvýšené riziko rozvoje diabetu 2. typu
 • více než 1,2 milionu dětí a dospívajících (0-19 let) žije s diabetem 1. typu
 • diabetes způsobil v roce 2021 6,7 milionu úmrtí
 • diagnostika a léčba diabetu si v roce 2021 vyžádala nejméně 966 miliard dolarů ve výdajích na zdravotnictví, co je až 9 % z celkových celosvětových výdajů na zdravotní péči
 • 1 ze 6 narozených dětí (21 milionů) je během těhotenství postiženo vysokou hladinou glukózy v krvi – hyperglykémií

Medicínské fakty o diabetu

Podle Světové zdravotnické organizace je diabetes chronické onemocnění, které se vyskytuje buď tehdy, když slinivka neprodukuje dostatek inzulínu, nebo když tělo nedokáže efektivně využít inzulín, který produkuje. Inzulín je hormon, který reguluje hladinu glukózy v krvi. Hyperglykémie, také nazývaná zvýšená hladina glukózy v krvi nebo zvýšená hladina cukru v krvi, je běžným účinkem nekontrolovaného diabetu a časem vede k vážnému poškození mnoha tělesných systémů, zejména nervů a krevních cév.

 • diabetes je hlavní příčinou slepoty, selhání ledvin, srdečních infarktů, mrtvice a amputace dolních končetin
 • v letech 2000 až 2019 se úmrtnost na cukrovku podle věku zvýšila o 3 %
 • v roce 2019 způsobil diabetes a onemocnění ledvin v důsledku cukrovky odhadem 2 miliony úmrtí
 • v roce 2019 byla cukrovka přímou příčinou 1,5 milionu úmrtí a 48 % všech úmrtí v důsledku cukrovky se vyskytlo před dosažením věku 70 let
 • dalších 460 000 úmrtí na onemocnění ledvin bylo způsobeno cukrovkou a zvýšená hladina glukózy v krvi způsobuje přibližně 20 % kardiovaskulárních úmrtí
 • v letech 2000 až 2019 došlo ke 3 % nárůstu věkově standardizované úmrtnosti na cukrovku
 • v zemích s nižším a středním příjmem se úmrtnost v důsledku cukrovky zvýšila o 13 %

Jaké jsou příznaky diabetu?

Příznaky cukrovky se mohou objevit náhle. U cukrovky 2. typu mohou být příznaky mírné a může trvat mnoho let, než si jich všimnete.

Příznaky cukrovky zahrnují:

 • pocit velké žízně
 • potřebu močit častěji než obvykle
 • rozmazané vidění
 • pocit únavy
 • nechtěné hubnutí

V průběhu času může cukrovka poškodit krevní cévy v srdci, očích, ledvinách a nervech.

Lidé s cukrovkou mají vyšší riziko zdravotních problémů včetně srdečního infarktu, mrtvice a selhání ledvin.

Diabetes může způsobit trvalou ztrátu zraku
poškozením krevních cév v očích.

Mnoho lidí s cukrovkou má potíže s nohama v důsledku poškození nervů a špatného průtoku krve. To může způsobit vředy na nohou a může vést k amputaci.

Diabetes 1. typu

Diabetes typu 1, říve známý jako inzulín-dependentní, juvenilní nebo začínající v dětství je charakterizován nedostatečnou produkcí inzulínu a vyžaduje každodenní podávání inzulínu. V roce 2017 bylo 9 milionů lidí s cukrovkou 1. typu; většina z nich žije v zemích s vysokými příjmy. Není známa příčina diabetu 1. typu a ani prostředky, jak onemocnění zabránit. Vědci ale berou v úvahu jako možné příčiny genetické predispozice a i environmentální vlivy, zejména životní styl ale i prostředí, ve kterém žijeme.

Diabetes 2. typu

Diabetes 2. typu ovlivňuje, jak vaše tělo využívá cukr (glukózu) na energii. Zabraňuje tělu správně používat inzulín, což může vést k vysokým hladinám cukru v krvi, pokud se neléčí.

V průběhu času může diabetes 2. typu způsobit vážné poškození těla, zejména nervů a krevních cév.

Diabetu 2. typu se často dá předcházet. Mezi faktory, které přispívají k rozvoji diabetu 2. typu, patří nadváha, nedostatek pohybu a genetika.

Včasná diagnóza je důležitá, aby se předešlo nejhorším následkům diabetu 2. typu. Nejlepším způsobem, jak včas odhalit cukrovku, jsou pravidelné kontroly a krevní testy u poskytovatele zdravotní péče.

Příznaky diabetu 2. typu mohou být mírné a může trvat několik let, než si jich všimnete. Příznaky mohou být podobné příznakům diabetu 1. typu, ale často jsou méně výrazné. V důsledku toho může být nemoc diagnostikována několik let po nástupu, kdy již nastaly komplikace.

Více než 95 % lidí s cukrovkou má cukrovku 2. typu. Donedávna se tento typ cukrovky vyskytoval jen u dospělých, ale v současnosti se stále častěji vyskytuje iu dětí.

Máme šanci se preventivně vyhnout diabetu?

Musíme konstatovat, že diabetes 2. typu je zejména důsledek nezdravého životního stylu. Zdravá strava, pravidelná fyzická aktivita, udržování normální tělesné hmotnosti a vyhýbání se kouření jsou způsoby, jak zabránit nebo oddálit nástup diabetu 2. typu.
Diabetes lze léčit a jeho následkům se vyhnout nebo je oddálit dietou, fyzickou aktivitou, léky a pravidelným skríningem a když seonemocnění projeví, léčbou komplikací.

Buďme tedy všichni o diabetu odborně informovaní a i ve střehu nejenom dnes, ve Světový den diabetu. Zamysleme se nad tím, jestli nejsme – statisticky – jedna nebo jeden ze dvou lidí, kteří netuší o tom, že diabetes mají. V zájmu svého zdraví stačí udělat vážně málo: poptat se své lékařky nebo lékaře na termín nejbližší preventicní prohlídky, během které triviálním testem krve zjistí, jak jste na tom s glykemií.

Ján Schneider

titulní foto: WHO / Panos / Atul Loke

foto: IDF

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *