Rozpalte své sexuální touhy: Libido a nejlepší strategie pro jeho posílení

 Rozpalte své sexuální touhy: Libido a nejlepší strategie pro jeho posílení

Image by pressfoto on Freepik

Libido, neboli sexuální touha, je neodmyslitelnou součástí lidského života, ovlivňující nejen vaše intimní vztahy, ale i celkovou pohodu a životní spokojenost. V moderním světě, kde se stres, hektický životní styl a zdravotní problémy stávají čím dál tím běžnějšími, mnoho lidí hledá způsoby, jak zvýšit své libido a oživit sexuální život.

Od významu zdravého životního stylu, přes psychickou a emocionální pohodu, až po význam intimního spojení ve vztahu – všechny tyto faktory hrají klíčovou roli ve správě a zlepšení libida. Kromě praktických rad na podporu sexuální touhy článek přináší i náhled na to, jak může být libido ovlivněno různými vnějšími a vnitřními faktory.

Co to je libido?

Libido, termín často používaný v psychologii a medicíně, odkazuje na sexuální touhu nebo sexuální apetit jedince. Toto slovo pochází z latinského výrazu pro touhu nebo přání a bylo popularizováno zejména díky práci Sigmunda Freuda, otce psychoanalýzy. 

Freud libido pojímal jako základní životní energii nebo sexuální pud, který je hnací silou za mnohými lidskými chováními a psychickými procesy. V současné době je pojem libido chápán mnohem šířeji a aplikován v různých kontextech, včetně medicíny, psychologie a sexuologie, kde je zkoumáno z hlediska jeho vlivu na individuální psychiku a vztahy.

Původ a vývoj pojmu

Původ a vývoj pojmu libido je úzce spjat s psychoanalýzou a dílem jejího zakladatele, Sigmunda Freuda. Freud považoval libido za základní složku lidské psychiky, motor všech erotických a sexuálních projevů. V jeho teorii se libido jeví jako dynamická síla, která pohání člověka k uspokojení sexuálních a emočních potřeb prostřednictvím různých fází jeho vývoje.

Zajímavost: Podívejte se na odborný výzkum Macy peruánské a její vliv na plodnost a sexuální aktivitu.

Freudovo pojetí libida bylo revoluční nejen ve své době, ale zůstává vlivné i dnes. Libido, podle Freuda, není statická veličina, ale energie, která se neustále mění a vyvíjí od raného dětství až do dospělosti. 

Tato energie prochází různými psychosexuálními stádii vývoje, včetně orální, anální, falešné a genitální fáze, přičemž každé stádium představuje odlišný způsob, jakým jedinci vyhledávají sexuální uspokojení.

Freud zdůrazňoval, že v každém stádiu se libido koncentruje na určité libidinální zóny těla, které jsou zdrojem potěšení. Například v orální fázi jsou to ústa, v anální fázi je to konečník, a tak dále. Přesun libida mezi těmito zónami není pouze biologickým procesem, ale je ovlivněn i psychosociálními faktory. 

Jak jedinec prochází těmito stádii, mohou vznikat konflikty mezi jeho přirozenými sexuálními impulsy a sociálními omezeními, což může vést k různým psychickým napětím a poruchám.

Freudova teorie libida také poukazuje na to, jak se nevyřešené konflikty v raném věku mohou projevit v dospělosti. Podle Freuda, pokud jedinec zůstane uvíznutý v některé z fází psychosexuálního vývoje, může to vést k neurotickým poruchám nebo k určitým typům sexuálních deviací.

Tento přístup k libidu a jeho vývoji byl zásadním příspěvkem k pochopení lidské sexuality. Freudovo dílo inspirovalo řadu dalších teoretiků a klinických praktiků v oblasti psychologie a psychoanalýzy, kteří rozvíjeli jeho myšlenky nebo je kritizovali. 

Ačkoli jsou některé aspekty Freudovy teorie dnes považovány za kontroverzní nebo zastaralé, jeho pojetí libida jako klíčového faktoru ovlivňujícího lidské chování zůstává vlivným přínosem k moderní psychologii.

Biologické aspekty

Image by rawpixel.com on Freepik

Biologické aspekty libida představují fascinující oblast zkoumání, která odhaluje, jak hluboce jsou vaše sexuální touhy zakotveny ve vašem tělesném a psychickém zdraví. Tyto aspekty mohou mít zásadní vliv na kvalitu vašeho sexuálního života a celkovou pohodu.

Hormonální vlivy

Hormony hrají zásadní roli v regulaci libida. Vliv testosteronu na mužské tělo má klíčový význam pro sexuální touhu. A i přesto, že je primárně spojen s muži, má význam u obou pohlaví. Jeho úrovně přímo ovlivňují sexuální apetit a pokles této hormonální úrovně může vést k snížení libida. 

Estrogen, ženský hormon, rovněž hraje důležitou roli v sexuální touze žen, kde působí na udržení vaginálního zdraví a zvyšuje sexuální touhu tím, že udržuje rovnováhu v tělesných a emocionálních aspektech sexuality.

Vliv hormonů na libido není omezen pouze na testosteron a estrogen. Další hormony, jako je progesteron, oxytocin (často označovaný jako hormon lásky) a dokonce i kortizol (hormon stresu), mohou ovlivnit sexuální touhu, a to jak pozitivně, tak negativně, v závislosti na jejich hladinách a interakcích v těle.

Zdravotní stav a nervový systém

Zdravotní stav jedince a funkčnost nervového systému jsou dalšími klíčovými faktory ovlivňujícími libido. Chronické onemocnění, jako je diabetes, srdeční choroby a hormonální nerovnováhy, mohou významně snížit sexuální touhu tím, že ovlivňují fyzickou schopnost těla reagovat na sexuální stimulaci nebo produkci hormonů. 

Funkčnost nervového systému, zahrnující schopnost přenášet sexuální stimulaci a odpovědi mezi tělem a mozkem, je nezbytná pro sexuální touhu a uspokojení. Poruchy nervového systému, jako je neuropatie nebo poškození míchy, mohou tedy výrazně ovlivnit libido.

Vliv léků a psychických faktorů

Léky představují další významný faktor ovlivňující libido. Některé léky, jako jsou antidepresiva, antipsychotika a léky na vysoký krevní tlak, mohou snížit sexuální touhu jako vedlejší účinek svého působení na chemii mozku nebo tělesné funkce. 

Je důležité, aby pacienti diskutovali o možných sexuálních vedlejších účincích léků se svým lékařem, aby společně mohli najít řešení, které minimalizuje negativní dopady na libido.

Psychické faktory, jako je stres a úzkost, mohou rovněž značně ovlivnit libido. Stresové situace a chronická úzkost mohou vést k hormonálním změnám, které potlačují sexuální touhu. Mechanismy, jakými stres ovlivňuje libido, jsou komplexní, zahrnující jak přímé hormonální odpovědi, tak psychologické reakce, které mohou ztěžovat uvolnění a prožívání sexuálního vzrušení.

Psychologické a sociální faktory

Autor/ka fotografie: David Garrison

Psychologické a sociální faktory hrají klíčovou roli v regulaci a projevu libida, což je složitý proces ovlivněný mnoha různými aspekty lidského života. V hloubce psychiky se odehrávají procesy, které mohou sexuální touhu jak potlačovat, tak podporovat, a to v závislosti na individuálních zkušenostech, vztazích a sociálním kontextu.

Stres a úzkost jako inhibitory

Stres a úzkost jsou mezi nejčastějšími psychologickými faktory, které mají tendenci snižovat libido. V době stresu nebo úzkosti se tělo a mysl zaměřují na řešení vnímané hrozby nebo problému, což může vést k dočasnému snížení zájmu o sexuální aktivitu. 

Mnoho lidí zažívá v obdobích vysokého stresu, jako jsou pracovní termíny, finanční potíže nebo rodinné konflikty, pokles sexuální touhy. Mechanismy, kterými stres ovlivňuje libido, jsou komplexní a zahrnují hormonální změny, jako je zvýšená produkce kortizolu, které mohou negativně ovlivnit sexuální touhu.

Depresivní stavy a jejich vliv

Depresivní stavy jsou dalším významným faktorem, který může snížit libido. Deprese může způsobit ztrátu zájmu o mnoho aktivit, včetně sexu, a může vést k pocitům méněcennosti nebo sebevědomí, což dále snižuje sexuální touhu. 

Léčba antidepresivy, i když je nezbytná pro řízení depresivních symptomů, může rovněž mít vedlejší účinky ovlivňující libido a sexuální funkci.

Vztahové problémy a jejich dopad

Vztahové problémy, jako jsou konflikty, nedostatek důvěry, špatná komunikace a emoční vzdálenost přispívají ke snížení sexuální touhy. V atmosféře napětí a neshod může být obtížné cítit se sexuálně přitažlivým nebo mít zájem o intimní kontakt. 

Na druhou stranu, zdravé vztahy, které jsou charakterizovány vzájemným respektem, důvěrou a otevřenou komunikací, mohou vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém může libido kvést. Tedy i vzájemné vztahy jsou osvědčeným způsobem, jak posílit svůj milostný život.

Pozitivní vztahové zkušenosti a jejich podpora libida

Pozitivní vztahové zkušenosti, jako je emocionální blízkost, fyzická něha a dobrá komunikace, mají potenciál libido zvyšovat. Když se lidé cítí emocionálně spojeni se svými partnery, jsou často více otevřeni sexuálnímu prožitku a intimnosti. 

Emocionální blízkost a pocit bezpečí mohou posílit sexuální touhu tím, že umožní lidem cítit se ve svých sexuálních projevech volně a autenticky.

Vliv médií a technologií

V dnešní digitalizované éře hrají média a technologie významnou roli v kulturním a výchovném vlivu na libido. Média často formují a odrážejí kulturní normy týkající se sexuality, což může mít jak pozitivní, tak negativní dopad na vnímání a prožívání libida. 

Zatímco přístup k širokému spektru informací o sexualitě může podporovat lepší pochopení a akceptaci, nerealistické nebo zkreslené zobrazení sexuality v médiích může vést k nerealistickým očekáváním a frustraci.

Jak si zvýšit libido a chuť na sex?

Image by cookie_studio on Freepik

Zvýšení libida a chuti na sex je téma, které zajímá mnoho lidí napříč různými věkovými skupinami a životními situacemi. Libido může být ovlivněno širokou škálou faktorů, včetně fyzického zdraví, emocionálního stavu, vztahových dynamik, životního stylu a mnoha dalších aspektů. 

Přestože neexistuje univerzální řešení pro každého, existuje několik obecných strategií, které mohou pomoci podpořit a zvýšit sexuální touhu.

Zdravý životní styl

Upravit svůj život na zdravý životní styl je základním krokem k posílení libida a zlepšení sexuální touhy. Tento přístup zdůrazňuje, jak velkou roli hraje vaše fyzické zdraví ve vaší sexuální pohodě a proč by péče o tělo měla být prioritou pro ty, kteří chtějí zlepšit svou sexuální touhu.

Zdravá strava

Základem pro podporu libida je vyvážená a nutričně bohatá strava. Potraviny plné vitamínů, minerálů a dalších živin mohou výrazně přispět k lepšímu sexuálnímu zdraví. Celozrnné produkty poskytují tělu složité sacharidy, které uvolňují energii pomalu a udržitelně, což je zásadní pro vytrvalost a celkovou vitalitu. 

Ovoce a zelenina jsou bohaté na antioxidanty, které bojují proti volným radikálům, chrání tělesné buňky a podporují dobrý krevní oběh. Bílkoviny, ať už z rostlinných zdrojů, jako jsou luštěniny a sója, nebo z lean (nízkotučných) zdrojů masa, jsou zásadní pro udržení svalové hmoty a hormonální rovnováhy. 

Zdravé tuky, jako jsou ty, které se nacházejí v rybách, ořeších a avokádu, podporují produkci pohlavních hormonů, což je pro libido klíčové.

Zároveň některé potraviny mohou sloužit jako přírodní afrodiziaka. Ne nadarmo jsou na Valentýna obchody plné jahod v čokoládě.

Pravidelný pohyb

Cvičení je dalším pilířem podpory sexuální touhy. Nejenže zlepšuje fyzickou kondici a obranyschopnost těla, ale také se postará o uvolnění endorfinů, tzv. hormonů štěstí, které mohou posílit náladu a snížit pocit stresu. 

Aktivity jako jóga a tanec nabízejí navíc hlubší spojení mezi tělem a myslí, což může vést k lepšímu sebepoznání a sebevědomí v sexuálním životě. Pravidelné cvičení může také zvýšit výdrž a flexibilitu, což jsou aspekty, které mohou pozitivně ovlivnit sexuální zážitek.

Dostatečný spánek

Spánek je často podceňovaný, ale zásadní faktor pro udržení dobrého zdraví a libida. Nedostatek spánku může vést k narušení hormonální rovnováhy, zvýšení stresu a snížení celkové sexuální touhy. 

Dospělí by měli usilovat o 7–9 hodin kvalitního spánku každou noc. Kvalitní spánek posiluje imunitní systém, zlepšuje náladu a obnovuje energii, což jsou všechno faktory, které mohou příznivě ovlivnit libido.

Věděli jste, že fermentované potraviny mohou podpořit imunitní systém, přispět ke zdravějšímu životnímu stylu, a tedy také podpořit vaše libido?

Psychická a emocionální pohoda

Image by prostooleh on Freepik

Psychická a emocionální pohoda hraje zásadní roli ve vašem sexuálním životě. Stres, úzkostné stavy a depresivní symptomy nejenže ovlivňují vaši schopnost najít radost a spokojenost v každodenním životě, ale mohou také značně snižovat vaši sexuální touhu. 

Když se vaše mysl potýká s těmito psychickými a emocionálními výzvami, sexuální aktivita může rychle přestat být prioritou nebo zdrojem potěšení.

Techniky řízení stresu

Jedním z prvních kroků k obnovení libida je adresovat přítomný stres a úzkost. Techniky jako meditace a hluboké dýchání nejsou jen prázdnými frázemi ve světě wellness; jsou to ověřené metody, jak snižovat úroveň stresu, zklidnit mysl a zlepšit vaši schopnost zůstat v přítomném okamžiku. 

Praxe mindfulness, nebo uvědomělé přítomnosti, vás učí pozorovat vaše myšlenky a pocity bez okamžitého reagování, což vám pomáhá lépe zvládat stresové situace a emoční turbulenci.

Profesionální terapie, ať už individuální nebo párová, je dalším silným nástrojem v boji proti úzkosti a depresi. Terapeut může pomoci identifikovat zdroje stresu a negativních emocí a naučit strategie, jak se s nimi vyrovnávat. 

Terapie může také poskytnout prostor pro prozkoumávání hlubších problémů, které mohou ovlivňovat sexuální touhu, včetně problémů se sebeúctou, tělesným obrazem nebo traumatických zážitků.

Zlepšení komunikace s partnerem

Komunikace hraje klíčovou roli v každém vztahu, a to platí dvojnásob pro sexuální vztahy. Otevřený a upřímný dialog o sexuálních přáních, potřebách a obavách může výrazně posílit vztah a zlepšit sexuální spokojenost. 

Zlepšení komunikace může pomoci odhalit skryté problémy, které mohou libido potlačovat, a pracovat na jejich řešení v bezpečném a podporujícím prostředí.

Řešení konfliktů a neshod ve vztahu také přispívá k emocionální pohodě. Nesplněné emocionální potřeby mohou vytvořit bariéru pro intimnost a sexuální touhu. 

Společná práce na řešení těchto problémů, učení se, jak lépe vyjadřovat lásku a ocenění, a zlepšení schopnosti naslouchat a být vnímavý k potřebám partnera, může vytvořit silnější emocionální pouto a zvýšit sexuální přitažlivost.

Zlepšení vztahu a intimity

Image by halayalex on Freepik

Zlepšení vztahu a intimity je klíčové pro posílení sexuálního libida a celkové spokojenosti ve vztahu. Hluboké a uspokojivé partnerství nejenže zvyšuje emocionální pohodu obou partnerů, ale také může přímo ovlivnit jejich sexuální touhu a vášeň. K dosažení této úrovně intimity a zlepšení vztahu je třeba vynaložit úsilí a zaměřit se na několik klíčových oblastí.

Trávení kvalitního času spolu

Společně strávený čas je základem pro budování a upevňování vztahu. Nemusí se jednat pouze o velké gesta nebo plánované události. I každodenní momenty, jako je společná večeře bez elektronických zařízení, večerní procházky nebo sdílení zájmů a hobby, mohou posílit vazbu a zlepšit pocit blízkosti. 

Tyto chvíle umožňují partnerům sdílet myšlenky, pocity a zážitky, což je zásadní pro udržování živého a dynamického vztahu.

Sdílení nových zážitků

Společné prožívání nových zážitků může oživit vztah a přinést do něj novou energii. Ať už se jedná o cestování do nových destinací, zkoušení nových aktivit nebo učení se novým dovednostem společně, tyto zkušenosti mohou posílit týmového ducha a ukázat, že společně můžete překonat i neznámé situace. 

Nové zážitky také stimulují mozek a mohou vést k zvýšení sexuální touhy, protože přinášejí vzrušení a novost do vztahu.

Komunikace o sexuálních přáních a potřebách

Otevřená a upřímná komunikace o sexuálních přáních, fantaziích a potřebách je základním kamenem pro zlepšení intimity. Mnoho párů se vyhýbá této konverzaci z obavy z odmítnutí nebo pocitu trapnosti. Ale je důležité si uvědomit, že sdílení a porozumění sexuálním preferencím partnera může výrazně zlepšit sexuální život. 

Tato komunikace by měla být postavena na důvěře, respektu a otevřenosti, s cílem najít vzájemně uspokojivé způsoby, jak projevit lásku a touhu.

Učení se, jak být lepším posluchačem

Poslech není jen o tichém přikyvování, zatímco druhá osoba mluví; je to aktivní proces, který vyžaduje úplnou pozornost, empatii a porozumění. Být dobrým posluchačem znamená, že si vážíte myšlenek, pocitů a zážitků vašeho partnera a že jste ochotni se zapojit do konverzace bez předsudků. 

Tato schopnost poslouchat a být přítomen může posílit emocionální spojení a zvýšit pocit blízkosti a důvěry v rámci vztahu.

Experimentování v ložnici

Oživení sexuálního života může být také klíčem k zvýšení libida. Experimentování s novými polohami, hračkami, erotickými hrami nebo dokonce s proměnlivostí místa intimních chvil může přinést do vztahu novou jiskru. 

Důležité je, aby oba partneři cítili pohodlí a bezpečí při zkoušení nových věcí, a že jakékoli experimentování vychází z vzájemného souhlasu a zájmu.

Náš tip: Znáte nejlepší sexuální polohy pro ženský orgasmus?

Zlepšení vztahu a intimity je proces, který vyžaduje čas, trpělivost a odhodlání. Skrze tato úsilí můžete nejen zvýšit své libido a sexuální touhu, ale také prohloubit svůj vztah a zvýšit celkovou spokojenost ve vašem partnerství.

Lékařská pomoc a doplňky stravy

Image by Freepik

Nízké libido může být někdy příznakem podkladových zdravotních problémů, které vyžadují odbornou pozornost. Porozumění těmto spojením může pomoci při hledání efektivních cest k obnově sexuální touhy.

Lékařská pomoc pro diagnostiku a léčbu

Hormonální nerovnováha, jako jsou nízké hladiny testosteronu u mužů nebo estrogenů u žen, může významně ovlivnit sexuální touhu.

Podobně problémy se štítnou žlázou, které ovlivňují metabolismus a celkovou energetickou úroveň, mohou také způsobit pokles libida. Vedlejší účinky některých léků, včetně antidepresiv a léků na vysoký krevní tlak, jsou dalšími běžnými viníky nízkého sexuálního zájmu.

Konzultace s lékařem může pomoci identifikovat tyto a další zdravotní stavy, které mohou být zodpovědné za sníženou sexuální touhu. Lékař může doporučit řadu diagnostických testů, jako jsou krevní testy na měření hladin hormonů, kontroly funkce štítné žlázy a posouzení potenciálních vedlejších účinků léků. 

Na základě těchto zjištění může být navržena vhodná léčba, která může zahrnovat úpravu léků, hormonální terapii nebo jiné zásahy cílené na příčinu problému.

Doplňky stravy a jejich potenciální přínosy

Kromě lékařské intervence mohou určité vitamíny a minerály podpořit sexuální zdraví a fungování. Například vitamín D, známý svým pozitivním vlivem na náladu a energetickou úroveň, může také podporovat produkci sexuálních hormonů. 

Zinek hraje klíčovou roli v reprodukčním zdraví, podpoře imunitního systému a metabolismu hormonů. Omega-3 mastné kyseliny, které jsou důležité pro zdraví srdce a mozkové funkce, mohou rovněž přispět k lepšímu sexuálnímu zdraví. Můžete se také zkusit vydat cestou bylin na zvýšení libida.

Před zahájením jakéhokoliv doplnění je však nezbytné konzultovat to s lékařem. Přestože jsou doplňky široce dostupné a často považovány za bezpečné, jejich interakce s léky nebo možné vedlejší účinky mohou ovlivnit zdraví jednotlivce. 

Lékař může poskytnout poradenství o vhodných doplňcích na základě individuálního zdravotního stavu a potřeb, stejně jako o doporučených dávkách pro maximalizaci jejich potenciálních přínosů při minimalizaci rizik.

Osobní rozvoj a sebepoznání

Image by Freepik

Osobní rozvoj a sebepoznání jsou klíčové aspekty, které mohou významně ovlivnit sexuální touhu a celkovou spokojenost se sexuálním životem. Tento proces zahrnuje hlubokou reflexi, sebepřijetí a kontinuální učení se o sobě, což může vést k lepšímu pochopení a prožívání sexuality.

Práce na vlastním tělesném obrazu

Jedním z prvních kroků k zvýšení sebevědomí a sexuální touhy je práce na vlastním tělesném obrazu. Společnost často vnucuje nerealistické standardy krásy, což může vést k nespokojenosti s vlastním tělem a ovlivnit sexuální sebevědomí. 

Učení se milovat a přijímat své tělo takové, jaké je, je zásadní. To může zahrnovat cvičení, které zlepšuje fyzickou kondici a posiluje tělo, ale také praxi pozitivního myšlení a sebepřijetí, která pomáhá změnit způsob, jakým na své tělo pohlížíme.

Objevování vlastních sexuálních preferencí a tuzeb

Pochopení vlastní sexuality je neustálý proces objevování. Patří sem experimentování a reflexe o tom, co přináší radost a co je pro jedince přijatelné v sexuálním životě. 

Může to být proces zkoušení nových věcí, diskuse o sexuálních fantaziích s partnerem nebo individuální průzkum toho, co způsobuje sexuální vzrušení a uspokojení. 

Inspirujte se: Věnujte čas sobě a svému partnerovi o samotě, abyste se mohli naplno ponořit do světa sexuálního objevování. Naplánujte nezapomenutelnou noc s partnerem – tu můžete zažít doma, ale i na wellness pobytě či dovolené.

Učení se, jak být v pohodě s vlastní sexualitou

Být v pohodě s vlastní sexualitou znamená akceptovat a oceňovat svou sexuální identitu a orientaci. To zahrnuje přijetí vlastních sexuálních tužeb bez pocitu viny nebo studu. 

V mnoha kulturách jsou sexuální tématy tabu, což může vést k potlačování sexuálních pocitů nebo myšlenek. Otevřený dialog o sexualitě, ať už s partnerem, přáteli nebo terapeutem, může pomoci překonat tyto bariéry a podpořit zdravější a otevřenější přístup k sexualitě.

Sexuální vzdělávání a poradenství

Sexuální vzdělávání hraje klíčovou roli v procesu sebepoznání a rozvoje. To zahrnuje nejen základní informace o sexuálním zdraví a bezpečném sexu, ale také hlubší porozumění emocionálním a psychologickým aspektům sexuality. 

Profesionální sexuální poradenství nebo terapie může být užitečná pro jednotlivce nebo páry, kteří se potýkají s konkrétními sexuálními problémy, například i při problémech s erekcí nebo chtějí prohloubit své porozumění vlastní sexuální identitě a vztahům.

Závěr

Autor/ka fotografie: Summer Stock

Sexuální touha není jen o chemii a hormonech (ačkoli ty hrají také svou roli), ale i o myšlenkách, emocích, vztazích a dokonce i o kultuře, ve které se pohybujete. To vše společně tvoří komplikovaný koktejl, který ovlivňuje, jak se cítíte ve vztahu k sexu.

Libido je více než jen jednoduchý příkaz: jdeme na to. Je to komplexní součást bytí, která může zlepšit kvalitu života, pokud ji pochopíte a učíte se s ní pracovat s respektem a porozuměním.

Takže ať už se vydáváte na cestu za lepším pochopením vlastní sexuální touhy nebo se snažíte najít rovnováhu ve svém sexuálním životě, mějte na paměti, že jste na cestě plné objevů, učení a, doufejte, mnoha radostí. 

A nezapomeňte, že ve světě libida je místo pro humor, lehkost a radost z objevování.

Článek jsme pro vás připravili ve spolupráci s:

Daniela Vaková, Obsahový specialista na optimalizaci webů z PoctiveSEO: Pomůžeme vám s viditelností webu, marketingem, PPC reklamou.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *