Vše, co potřebujete vědět o nefrologickém vyšetření: Kdy, proč a jak

 Vše, co potřebujete vědět o nefrologickém vyšetření: Kdy, proč a jak

Fotka od Eksavang Khounphinith z Pixabay

Nefrologické vyšetření je důležitým krokem v diagnostice a léčbě onemocnění ledvin a močových cest. Ledviny jsou nezbytné pro správné fungování našeho těla, neboť odstraňují odpadní látky, regulují krevní tlak a udržují rovnováhu tekutin a elektrolytů. Pokud nefrologické vyšetření odhalí jakékoli problémy, lze včas zasáhnout a předejít tak vážným zdravotním komplikacím.

Proč je tedy důležité věnovat pozornost zdraví našich ledvin a kdy bychom měli zvážit vyhledání odborného nefrologického vyšetření? Pojďme se na to podívat blíže.

Nefrolog není urolog – rozdíl mezi nefrologií a urologií

Ještě než se ponoříme do nefrologických testů a vyšetření, pojďme se podívat na dva podobně znějící, avšak významově rozdílné pojmy: nefrologie a urologie.

Nefrologie a urologie jsou dvě odlišné medicínské specializace, které se zaměřují na podobné systémy lidského těla, ale různé typy onemocnění.

Nefrologie je odvětví medicíny, které se zabývá studiem, diagnostikou a léčbou onemocnění ledvin. Nefrolog je internista specializující se na ledvinová onemocnění, jako jsou chronická ledvinová onemocnění, akutní selhání ledvin, hypertenze (vysoký krevní tlak), elektrolytová nerovnováha a dialýza. Cílem nefrologie je zachovat funkci ledvin a zabránit jejich dalšímu poškození.

Urologie je odvětví medicíny, které se zabývá studiem, diagnostikou a léčbou onemocnění močových cest, od ledvin přes močový měchýř až po močové trubice. Urolog kromě práce diagnostiky zastává také práci chirurgickou a určuje medikamentózní léčbu.

Hlavním rozdílem mezi urologem a nefrologem tedy spočívá ve specializaci onemocnění ledvin a předepisování léčby. Zatímco nefrolog předepisuje nechirurgickou léčbu (záněty, dědičné choroby, poškození při cukrovce, transplantace apod.), urolog se zabývá chirurgicky léčitelnými nemocemi (např. nádor).

Co je nefrologické vyšetření?

Nefrologické vyšetření představuje soubor diagnostických postupů zaměřených na hodnocení funkce a struktury ledvin a močových cest. Nefrologie je odvětví vnitřního lékařství, které se specializuje na diagnostiku, léčbu a prevenci onemocnění ledvin.

Tato onemocnění mohou zahrnovat akutní a chronické selhání ledvin, glomerulonefritidy (zánět ledvinových glomerulů), tubulointersticiální onemocnění ledvin, renální osteodystrofii, elektrolytové nerovnováhy, hypertenzi (vysoký krevní tlak) způsobenou ledvinovými onemocněními a komplikacemi.

Photo by Shopify Partners from Burst

Seznam nejčastějších nefrologických vyšetření:

 1. Krevní testy – včetně měření hladiny kreatininu, urey, elektrolytů a dalších parametrů, které pomáhají posoudit funkční stav ledvin.
 2. Analýza moči – může zahrnovat testy na bílkoviny, krev, glukózu, leukocyty a mikroskopické vyšetření sedimentu.
 3. Obrazové vyšetření – jako ultrazvuk ledvin, CT (počítačová tomografie) nebo MRI (magnetická rezonance), které poskytují obrazové informace o struktuře ledvin a močových cest.
 4. Renální biopsie – odběr vzorku ledvinové tkáně pro mikroskopické vyšetření, které pomáhá určit typ a stupeň poškození ledvin.
 5. Glomerulární filtrační rychlost (GFR) – vypočtená nebo měřená hodnota, která odhaduje rychlost, s jakou ledviny filtrují krev.
 6. Testy na měření močové funkce – jako například měření močové produkce nebo koncentrační testy.

Význam nefrologie pro udržení zdraví ledvin

Zdraví ledvin je klíčové pro celkovou pohodu, protože ledviny mají řadu životně důležitých funkcí. Kromě filtrace odpadních látek a nadbytečné vody z krve, ledviny také regulují krevní tlak, produkují hormony důležité pro tvorbu červených krvinek, udržují rovnováhu minerálů a elektrolytů a přispívají k acidobazické rovnováze těla.

Nefrologická vyšetření jsou proto nezbytná pro včasné odhalení a léčbu ledvinových onemocnění, čímž se předchází jejich progresi do konečného stádia, které může vyžadovat dialýzu nebo transplantaci ledviny. Pravidelná vyšetření ledvin jsou obzvláště důležitá pro osoby s rizikovými faktory.

Kdy je čas na nefrologické vyšetření?

Nefrologické vyšetření by mělo být součástí zdravotní péče tehdy, když se objeví příznaky nebo varovné signály naznačující možné problémy s ledvinami. Kromě toho by se měli podrobit vyšetření i lidé s rizikovými faktory, kteří mohou být náchylnější ke vzniku onemocnění ledvin.

Příznaky a varovné signály, které by vás měly dovést k nefrologovi

 • Změny v močení – jako například častější močení, zvláště v noci, změna barvy moči nebo přítomnost pěny v moči.
 • Otoky – zejména otoky nohou, kotníků, rukou nebo obličeje mohou být znakem, že ledviny neodstraňují nadbytečnou vodu z těla.
 • Únava – anémie způsobená špatným fungováním ledvin může vést k chronické únavě a slabosti.
 • Vysoký krevní tlak – který se obtížně kontroluje, může být spojen s ledvinovými problémy.
 • Krev v moči – je vážným varovným signálem, který vyžaduje okamžitou lékařskou pozornost.
 • Bolest v oblasti ledvin – lokalizovaná v dolní části zad může signalizovat různé ledvinové problémy.
 • Zvýšené hodnoty kreatininu nebo jiných látek v krvi, které jsou indikátorem renální funkce.

Rizikové faktory pro vznik onemocnění ledvin

Autor fotky: Pavel Danilyuk
 • Diabetes mellitus – je jedním z hlavních rizikových faktorů pro vznik onemocnění ledvin.
 • Hypertenze – vysoký krevní tlak může poškodit krevní cévy v ledvinách.
 • Rodinná anamnéza ledvinových onemocnění – genetická predispozice může zvyšovat riziko.
 • Pokročilý věk – riziko ledvinových onemocnění se zvyšuje s věkem.
 • Chronické užívání léků, které mohou poškodit ledviny, jako jsou některé protizánětlivé léky.
 • Metabolická nebo revmatická onemocnění – mohou zvyšovat zátěž na ledviny a přispívat ke vzniku onemocnění ledvin.
 • Kouření – může poškodit krevní cévy a snížit průtok krve do ledvin.

Preventivní vyšetření a jejich frekvence

Pro lidi s vysokým rizikem onemocnění ledvin by měla být preventivní vyšetření pravidelnou součástí zdravotní péče. Frekvence těchto vyšetření závisí na individuálním riziku a doporučení lékaře. Pro lidi s diabetes mellitus nebo hypertenzí může být vhodné roční vyšetření renální funkce. U těch, kteří mají rodinnou anamnézu ledvinových onemocnění, může být doporučena častější kontrola.

Proč je důležité podstoupit nefrologické vyšetření?

Podstoupení nefrologického vyšetření je klíčové z několika důvodů. Ledviny hrají centrální roli v mnoha tělesných procesech a jejich dysfunkce může mít za následek vážné zdravotní problémy. Vyšetření ledvin umožňuje včasnou diagnostiku a léčbu onemocnění, čímž se snižuje riziko komplikací a zlepšuje se kvalita života pacientů.

Statistiky a fakta o onemocněních ledvin

 • Podle odhadů trpí onemocněním ledvin přibližně 11 % populace.

Podle statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky se v roce 2022 v Česku s chronickým onemocněním ledvin v pokročilém stádiu léčilo téměř 300 tisíc lidí. Celkový počet lidí s onemocněním ledvin odborníci odhadují až na 1 milion. Často tento problém postihuje diabetiky. Zhoršenou funkci ledvin má podle lékařů každý druhý z nich. Tento typ onemocnění se stal hlavním důvodem, pro který byli pacienti začleněni do programu pravidelné dialyzační terapie.

V roce 2022 bylo v Česku provedeno celkem 520 transplantací ledvin, což představuje naději a zlepšení kvality života pro mnohé pacienty.

 • V pokročilých stádiích onemocnění ledvin může být nutná dialýza nebo transplantace ledvin, což představuje závažný zásah do života pacienta.
 • Mnoho lidí s onemocněním ledvin o svém stavu neví, protože může probíhat bez zjevných symptomů.
 • Onemocnění ledvin může zvýšit riziko jiných závažných zdravotních stavů, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, proto se léčbě ledvin v Čechách a na Slovensku věnuje stále větší pozornost.

Věděli jste, že se také každoročně slaví Světový den ledvin? Připadá na druhý čtvrtek v březnu.

Dlouhodobé následky zanedbaného onemocnění ledvin

Nesprávná nebo pozdě diagnostikovaná onemocnění ledvin mohou vést k chronickému selhání ledvin, což je stav, kdy ledviny přestávají efektivně pracovat. To může mít za následek:

 • akumulaci toxinů a odpadních látek v těle, což může způsobit řadu zdravotních problémů.
 • elektrolytové a tekutinové nerovnováhy, které mohou být život ohrožující.
 • anémii a zhoršenou schopnost těla produkovat červené krvinky.
 • zvýšené riziko infekcí a zánětů v těle.
 • výrazné snížení kvality života a zkrácení délky života.

Jak probíhá nefrologické vyšetření?

Autor fotky: MART PRODUCTION

Nefrologické vyšetření je komplexní proces, který začíná podrobnou anamnézou a končí interpretací výsledků. Každý krok je důležitý pro poskytnutí úplného obrazu o stavu pacientových ledvin a močových cest.

Anamnéza

Prvním krokem je shromáždění informací o pacientově zdravotní historii. Lékař se ptá na příznaky, jako jsou únava, otoky, změny v močení, bolesti zad, předchozí ledvinové nebo močové problémy, rodinnou anamnézu onemocnění ledvin a na užívání léků.

Fyzikální vyšetření

Lékař provede fyzikální vyšetření, což může zahrnovat kontrolu krevního tlaku, prohmatání oblasti ledvin a močového měchýře, poslech srdce a plic a vyšetření otoků.

Laboratorní testy

Tyto testy zahrnují analýzu krve a moči. Vyšetřují se hladiny kreatininu a urey, elektrolyty, kompletní krevní obraz a další specifické markery ledvinové funkce. Analýza moči zahrnuje hledání přítomnosti bílkovin, krevních buněk, bakterií a jiných látek.

Obrazové metody

Mohou být indikovány ultrazvuk ledvin, CT, MRI nebo jiné obrazové studie k posouzení struktury ledvin a močových cest.

Praktické rady, jak se připravit na vyšetření

 1. Držte se běžné diety a pitného režimu, pokud vám lékař nedoporučí jinak.
 2. Přineste si seznam všech užívaných léků a doplňků výživy.
 3. Připravte si informace o vaší zdravotní historii a rodinné anamnéze.
 4. Pokud jdete na laboratorní testy, může být nutné, abyste byli nalačno nebo dodržovali specifické instrukce ohledně sběru moči.

Nás tip: Život se zdravotním postižením není jednoduchý a člověk se potřebuje se svým stavem nebo jeho blízkých vyrovnat. Víte, jak se připravit na dialýzu krok za krokem?

Co očekávat po vyšetření a jak interpretovat výsledky

Po vyšetření lékař posoudí výsledky a v případě zjištění problému navrhne další kroky, které mohou zahrnovat změnu životního stylu, léčbu nebo další vyšetření. Výsledky laboratorních testů jsou často interpretovány v kontextu s ostatními nálezy a mohou vyžadovat další vyšetření k potvrzení diagnózy. Výsledky obrazových metod pomáhají identifikovat strukturální změny v ledvinách nebo močových cestách.

Co dělat po vyšetření

Photo by Shopify Partners from Burst

Po nefrologickém vyšetření je důležité pečlivě vyslechnout si vyhodnocení a doporučení lékaře. Na základě výsledků vyšetření může lékař navrhnout další možnosti, které mohou zahrnovat další testy, konzultace se specialisty, změnu léčby nebo specifické zákroky, jako je například dialýza.

Možné další kroky v případě zjištění problému:

 • Dodatečné laboratorní testy nebo obrazová vyšetření pro potvrzení diagnózy.
 • Konzultace s dalšími specialisty, jako jsou kardiologové nebo endokrinologové, v závislosti na souvisejících zdravotních problémech.
 • Předepisování nebo úprava léčby včetně léků na krevní tlak, diabetes nebo specifických léků na ledvinová onemocnění.
 • Plánování dialýzy nebo předtransplantační přípravy v případě pokročilého selhání ledvin.
 • Diskuse o možnosti transplantace ledviny.

Změny životního stylu pro zlepšení funkce ledvin:

 1. Zdravá a vyvážená strava s omezením soli a proteinů v případě potřeby.
 2. Udržování optimální tělesné hmotnosti a pravidelná fyzická aktivita.
 3. Dostatečný příjem tekutin, zvláště vody.
 4. Zanechání kouření a omezení konzumace alkoholu.
 5. Kontrola a správa krevního tlaku a hladiny cukru v krvi.

Důležitost pravidelné kontroly a dodržování doporučení lékaře

Je důležité, abyste pravidelně monitorovali funkci svých ledvin a celkový zdravotní stav podle pokynů vašeho lékaře. Zajistěte si, že budete důsledně dodržovat léčebný režim, který vám byl předepsán, a nezapomeňte lékaři okamžitě nahlásit jakékoli vedlejší účinky nebo změny ve vašem zdraví.

Nezapomeňte také informovat svého lékaře o všech lécích, které užíváte, včetně těch bez lékařského předpisu, doplňků stravy a bylinných přípravků. Je důležité vědět, že některé z těchto produktů mohou ovlivnit funkci vašich ledvin.

Otevřená a pravidelná komunikace s vaším lékařem je klíčová pro udržení dobrého zdraví a pohody.

Mohlo by vás zajímat: V případě, že lékař doporučí jako vhodný způsob léčby dialýzu, možná to zasáhne do vašeho života více, než si na začátku připustíte. Ale se správným přístupem můžete i s dialýzou žít plnohodnotný život se všemi radostmi. Víte, jak si udržet intimní život i na dialýze?

Závěr

Photo by Shopify Partners from Burst

Nefrologické vyšetření je esenciální součástí prevence a léčby onemocnění ledvin. Zajišťuje včasnou diagnostiku a správné řízení léčby, což může značně zlepšit prognózu a kvalitu života pacientů. Vzhledem ke klíčové roli, kterou ledviny hrají v mnoha tělesných procesech, je jejich zdraví nesmírně důležité pro celkové zdraví organismu.

Buďte pozorní k signálům svého těla a nezanedbávejte příznaky, které by mohly naznačovat problémy s ledvinami. Pravidelné kontroly, zdravý životní styl, dostatečný příjem tekutin a udržování optimální hmotnosti jsou klíčové pro zachování funkce ledvin.

Máte-li jakékoli podezření na problém s ledvinami nebo patříte-li do rizikové skupiny pro vznik onemocnění ledvin, neodkládejte vyšetření u neurologa. Pamatujte, že včasná diagnostika a léčba mohou zabránit vážným komplikacím a zajistit vám delší a zdravější život.

Článek jsme pro vás připravili ve spolupráci s:

Radka Žiaková, Obsahový specialista na optimalizaci webů z PoctiveSEO: Pomůžeme vám s viditelností webu, marketingem, PPC reklamou.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *