Víte všechno o vitaminu D a jeho deficitu?

 Víte všechno o vitaminu D a jeho deficitu?

Zřejmě všichni víme, že vitamin D dokáže naše tělo vyprodukovat s pomocí slunečního záření a děje se tak jednoduše vystavením kůže slunečním paprskům. Vitamin D je pro nás životně důležitý zejména v souvislosti s regulací hladin vápníku. Určitě ale neplatí to, že bychom měli vitamin D „užívat preventivně“ jako doplněk výživy.

Pokud jsme zdraví, vitamín D nepotřebujeme dodávat tělu supelementací

Tak jako při každé suplementaci – tedy doplňování čehokoli, co bychom měli získat stravou a co by mělo naše tělo vyprodukovat, pokud žijeme zdravě – i u vitaminu D platí fakt: zdravý člověk nemá proč trpět jeho nedostatkem. Doplňování vitaminu D formou výživových doplňků, které se nepříliš levně dají koupit nejen v lékárnách, nemá u zdravých lidí žádné medicínské opodstatnění a jsou to vyhozené peníze.

Jiný případ nastává, když deficit vitaminu D diagnostikuje lékař krevním testem.

Prevalence nedostatku vitaminu D je nejvyšší u starších lidí, pacientů trpících obezitou a obecně hospitalizovaných lidí. Příznaky nedostatku vitaminu D neexistují, nemáte šanci poznat, že ho máte málo, s jeho deficitem však mohou souviset například:

  • únava a svalová slabost
  • časté infekce nebo onemocnění
  • bolest kostí a kloubů, zlomeniny
  • pomalé hojení ran
  • deprese

Nedostatek vitaminu D může souviset i s dalšími zdravotními komplikacemi, například rachitidou, autoimunitními onemocněními a jeho nízké hladiny jsou spojeny s jinými stavy zvyšujícími riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Žádné vědecké studie neposkytují žádnou podporu pro potřebu používat suplementaci vysokými dávkami vitaminu D.

Máme-li tedy dostatečnou hladinu vitaminu D – což by při běžném aktivním pohybu na slunci v našich klimatických končinách v rámci zdravého životního stylu neměl být žádný problém, nemáme ho proč dodávat tělu suplementací. Kromě toho volně prodejné doplňky vitaminu D mají relativně nízké IU, přesněji obsahují podstatně méně účinné látky ve srovnání s léky používanými při léčbě lékaři diagnostikovaného deficitu vitaminu D.

Může nedostatek vitaminu D souviset se vznikem deprese?

Pokud se zaměříme na statisticky významně rozdílový výskyt sebevražd v zemích, kde je půl roku polární noc, souvislost deprese a nedostatku vitaminu D se přímo natíská. Nedostatek sluníčka a blahodárných účinků jeho záření v souvislosti s tvorbou vitaminu D v našem těle je podrobně vědecky prozkoumána záležitost.

Výsledky výskumů jsou ale nejednoznačné, přesněji napsané: rozporuplné a nemůžeme nedostatek vitaminu D natvrdo označit za příčinu deprese. Stejně tak nemůžeme tvrdit, že léčbě deprese pomáhá suplementace vitaminu D. Oba tyto předpoklady ale vědci exaktně prozkoumali a jejich snaha stojí za pár vět.

Přestože deprese je globálne najčastěji diagnostikovaná psychická porucha s celosvětově narůstající incidencí a víme o ní poměrně dost, když začneme pátrat po příčinách, ne že bychom tápali, ale uniká nám příčinná souvislost. Známe rizikové skupiny i faktory, víme a dokážeme „změřit“ například to, že depresí trpí obézní i štíhlí, fyzicky zdraví i chronicky nemocní lidé různých pohlaví, věku i etnicity. Ale proč jí trpí, je v podstatě doposud nezodpovězená otázka.

V každém případě se ale malajským vědcům v metaanalýze z roku 2018 podařilo zjistit, že mnoho lidí trpících depresí má nízkou hladinu cirkulujícího vitaminu D v krvi. Tento fakt pochopitelně vzbudil vědecký zájem.

Několik studií například naznačilo, že s poporodní depresí jsou také spojeny nízké hladiny vitaminu D během těhotenství. Také to však neznamená, že zde existuje příčinná souvislost.

Některé výzkumné tímy zaznamenaly, že různé skupiny lidí trpících depresí pociťovali zlepšení symptomů po suplementaci vitaminu D. Tento ale zřejmě subjektivně hodnocený potenciální přínos byl vyvrácen rozsáhlým randomizovaným klinickým výzkumem z roku 2020.

Americký výzkumný tým z několika univerzitních a nemocničních vědeckých pracovišť pracoval se skupinou 18 353 žen i mužů věkové skupiny 50+. Výsledky jsou jednoznačné: užívání 2 000 IU vitaminu D denně po dobu 5 let nevedlo k žádným významným rozdílům ve výskytu a recidivě deprese, klinicky relevantních symptomů deprese ani k změnám ve skóre nálady ve srovnání s užíváním placeba. Tato zjištění nepodporují užívání vitaminu D3 u dospělých jako prevenci deprese.

Tak, jak nemůžeme tvrdit, že nedostatek
vitaminu D je jednou z možných příčin deprese, rovněž neexistuje důkaz, že suplementace vitaminu D depresi léčí.

Je třeba si uvědomit, že deprese a nedostatek vitaminu D jsou dva různé, nesouvisející zdravotní stavy s různými příznaky a různými způsoby odborné léčby.

V každém případě je pro lidi s depresí či bez ní vitamin D životně důležitý zejména v souvislosti s nezastupitelným úkolem při metabolismu vápníku v lidském organismu. Což je klíčové pro zdravou mineralizaci našich kostí. Vitamin D je běžně nazýván také sluneční vitamin proto, že naše tělo ho nedokáže vyprodukovat bez slunečního záření, které přes naši kůži celý proces tvorby vitamínu D aktivuje.

Proto je pro naše zdraví klíčový pravidelný pobyt v přírodě, kde jsme přirozeně vystaveni slunečnímu záření. Pokud se tak neděje, existuje riziko, že vitaminu D budeme mít nedostatek.

Ján Schneider

foto: pexels

 

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *