Světový den menopauzy je důležitý svátek

 Světový den menopauzy je důležitý svátek

Světový den menopauzy je důležitý svátek

Určitě to není tak, že oslavujeme všechny svátky které na nás červeně svítí a blikají v kalendářích preventistů, lékařů a zdravotníků. Protože je to tak, že v běžných kalendářích nám prostě neblikají a nesvítí. I proto se usilujeme na našem webu o těchto svátcích pravidelně psát, protože je to potřebné. Světová zdravotnická organizace a další kompetentní instituce vyhlasují tyto svátky z důležitých důvodů. A během nich preventisté, lékaři a všichni, kteří mají z titulu své odbornosti profesionální povinnost šířit zdravotní osvětu dělají všechno, co je třeba, aby byla veřejnost odborně informována o konkrétním tématu, týkajícím se konkrétního svátku nebo světového mezinárodního či evropského dne.

A právě svátek, o kterém dnes budeme psát, je věnován ne kontroverznímu, ale spíše stigmatizovanému a zejména tabuizovanému tématu: menopauze. Ruce na srdce, milé dámy: pokud nejste právě ve věku, kdy se vás toto téma bytostně týká, položte si klíčovou otázku: Jste nejenom schopny, ale i ochotny bez předsudků, skrupulí a otevřeně o něm hovořit třeba se svou mámou, tchýní nebo babičkou? Dovolíme si tvrdit, že zřejmě ne a to není dobře. Protože tato etapa života všech žen není jenom okamih, nebo krátká či pomíjivá životní epizoda života žen, ale v ní žijí léta. A navzdory všem nesmyslným tabuizacím je potřeba znát co nejvíce odborných informací o tom, co život v menopauze znamená. Je to důležité nejenom pro porozumění fyzickému, ale i duševnímu zdraví v tomto období života.

Menopauza vůbec není jenom o biologickém faktu ztráty schopnosti počít dítě, skrývá v sebe mnoho dalších důležitých faktorů a souvislostí poměrně zásadně ovlivňujících život každé ženy, která dosáhne věk menopauzy. Takže zahoďme předsudky a pojďme na to.

Světový den menopauzy vyhlásila na 18. říjen Mezinárodní společnost pro menopauzu International Menopause Society IMS, s jednoznančným cílem a posláním: zvýšit informovanost a povědomí o všech aspektech menopauzy i klimakterické medicíny. Nejonom u laické, ale i odborné veřejnosti. Tématem letošní kampaně Světového dne menopauzy jsou kardiovaskulární onemocnění.

„Kardiovaskulární riziko představuje celoživotní volby a zkušenosti, ale menopauza nabízí možnost v jediném okamžiku udělat krok zpět, udělat inventuru a udělat vše, co můžete pro podporu budoucího kardiovaskulárního zdraví po zbytek svého života.“ Prof. Cynthia Stuenkel

Podle odhadu Světové zdravotnické organizace bude v roce 2030 žít na naší planetě kolem 1,2 miliardy žen ve věku nad 50 let. Toto je právě hraniční věk, kdy ženy začínají pociťovat první příznaky menopauzy siganlizující začátek období, které často znamená až dramatické zhoršení kvality jejich životů.

Celosvětová populace žen po menopauze roste. V roce 2021 tvořily ženy ve věku 50 a více let 26 % všech žen na celém světě. To bylo až o 22 % víc, než před 10 lety. Ženy navíc žijí déle, globálně žena ve věku 60 let může očekávat, že bude žít v průměru dalších 21 let.

Všechny zdravotní problémy související s klimakteriem jsou zapříčiněny hormonálními změnami spojenými s poklesem a nedostatkem ženského hormonu estrogenu. Ten je považován za hormon zajištění pokračování života, reprodukce a vitality a jeho pokles znamená pro všechny ženy v menopauze zásaní změnu životní reality.

Základní fakty o menopauze

 • menopauza je obdobím v kontinuitě životních etap žen a znamená konec jejich reprodukčních let
 • po menopauze žena nemůže otěhotnět, s výjimkou vzácných případů souvisejících se specializovanou léčbou plodnosti
 • většina žen zažívá menopauzu ve věku 45 až 55 let jako přirozenou součást biologického stárnutí
 • menopauza je způsobena ztrátou funkce ovariálních folikulů a poklesem hladin estrogenu v krvi
 • přechod do menopauzy může být postupný, obvykle začíná změnami v menstruačním cyklu
 • perimenopauza označuje období, odkdy jsou tyto příznaky poprvé pozorovány, a končí jeden rok po posledním menstruačním období
 • perimenopauza může trvat několik let a může ovlivnit fyzickou, emocionální, duševní a sociální pohodu
 • různé nehormonální a hormonální léčební zásahy mohou pomoci zmírnit perimenopauzální a menopauzální symptomy
 • menopauza může taky být důsledkem chirurgických nebo jiných lékařských zákroků

Změny spojené s menopauzou

Hormonální změny související s menopauzou a jejich dôsledky mohou ovlivnit fyzickou, emocionální, mentální a sociální pohodu každé ženy. Symptomy se ale můžou individuálně lišit, některé ženy mají málo příznaků, pokud vůbec nějaké. U jiných mohou být příznaky závažné a ovlivňují každodenní aktivity a kvalitu života.

Symptomy spojené s menopauzou zahrnují:

 • návaly horka projevující se jako náhlý pocit tepla na obličeji, krku a hrudníku, často doprovázený zarudnutím kůže, pocením, bušením srdce a akutními pocity fyzického nepohodlí, které mohou trvat několik minut
 • změny v pravidelnosti menstruačního cyklu, které kulminují zastavením menstruace
 • vaginální suchost, bolest při pohlavním styku a inkontinence
 • potíže se spánkem až nespavost
 • změny nálady, deprese a/nebo úzkost
 • negativně ovlivněno múže být i kardiovaskulární riziko
 • výsledkem menopauzy může být i oslabení opěrných struktur pánve, čímž se zvyšuje riziko prolapsu pánevních orgánů
 • ztráta hustoty kostí v menopauze významně přispívá k vyšší míře osteoporózy a rizika zlomenin

K dispozici jsou různé nehormonální a hormonální léčební zásahy, které mohou pomoci zmírnit příznaky menopauzy. Symptomy, které mají vliv na zdraví a pohodu je nutné konzultovat s lékařem, aby identifikoval a navrhl dostupné možnosti terapie, s přihlédnutím k anamnéze, hodnotám a preferencím konkrétní ženy.

Proč je důležité pochopit menopauzu

Nejenom dnes, ve Světový den menopauzy je důležité znát a pochopit vše, co s menopauzou súvisí. Toto období v životě ženy může nabídnout důležitou příležitost k přehodnocení vlastního zdraví, životního stylu a cílů.

Zdravotní stav ženy v perimenopauzálním a menopauzálním období do značné míry ovlivňuje nejenom předchozí zdravotní stav. Ale taky reprodukční anamnéza, životní styl a environmentální faktory. Perimenopauzální a postmenopauzální symptomy mohou být rušivé v osobním i profesním životě a změny spojené s menopauzou ovlivňují zdraví žen. Proto informovanost a odborná péče v tomto období života žen hraje důležitou roli při podpoře zdravého stárnutí a kvality života.

Ján Schneider

foto: IMS

 

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *