Slavíte Světový den dárců krve?

 Slavíte Světový den dárců krve?

Slavíte Světový den dárců krve?

V lidském životě to bohužel běží tak, že pokud něco nezvratně neztratíme, nepostrádáme, tak nám to moc nechybí, nevážíme si to a v podstatě ani nejsme schopni plně si uvědomit, jak je to důležité. Doslova to platí i o krvi a jistě to potvrdí každý, kdo krev ztratil, potřeboval a dostal ji, protože mu ji někdo daroval. Darování krve, bezpříspěvkové, nezištné je v našem krutém světě považováno za jeden z nejhumánnějších činů, kterých je člověk schopen. Doslova dát k dispozici svou vlastní životadárnou tekutinu je vskutku čin hodný uznání. Jsou mezi námi naštěstí lidé, kteří svou krev dávají k dispozici pravidelně a dnes, 14. června mají v kalendáři svůj Světový den dárců krve.

Poměrně mladý svátek

Světová zdravotnická organizace společně s Mezinárodní federací společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodní federací organizací dárců krve či Mezinárodní společnost pro krevní transfuzi pořádají Světový den dárců krve již od roku 2005. Tyto organizace vyberou každoročně hostitelskou zemi, která se stane centrem oslav a globální kampaně podporující dárcovství krve.Hostitelskou zemí celosvětové akce Světového dne dárců krve 2023 je Alžírsko prostřednictvím své Národní transfúzní služby krve.

Rok před oficiálním startem každoroční tradice svátku všech dárců krve, 14. června 2004 zorganizovali vůbec první Světový den dárců krve pracovníci jihoafrické Národní transfúzní služby v Johannesburgu. Datum 14. červen organizátoři nevylosovali z klobouku, je to den narození amerického biologa a lékaře rakouského původu Karla Landsteinera, nositele Nobelovy ceny za medicínu. Právě jemu vděčíme za objev krevních skupin A, B, 0, AB a Rh faktoru, za který získal v roce 1930 Nobelovu cenu.

Aktuální poselství a cíleSvětový den dárců krve je speciální příležitostí k oslavě a poděkování dobrovolným dárcům krve z celého světa za jejich dar krve a spolu s jnimi i všem zdravotníkům, kteří na celém světě transfuzní systémy zabezpečují. Každé jedno darování krve je vzácný život zachraňující dar a opakované dárcovství je klíčem k vybudování bezpečného a udržitelného zásobování krví.

Letošní kampaň Světového dne dárců krve se nese na křídlech sloganu: „Daruj krev, daruj plazmu, sdílej život, sdílej často“. Zaměřuje se na pacienty vyžadující akutní i celoživotní transfúzní podporu a zvýrazňuje roli, kterou může hrát každý jeden člověk tím, že daruje hodnotný a nevyčíslitelný dar krve nebo plazmy. Zdůrazňuje také důležitost pravidelného dárcovství krve nebo plazmy, aby se vytvořil bezpečný a udržitelný přísun krve a krevních produktů, které mohou být vždy dostupnétak, aby všichni pacienti v nouzi mohli dostat včasnou léčbu.

Cíle Světového dne dárců krve 2023 jsou:

  • vzdát hold, úctu i poděkování všem, kteří darují krev,
  • povzbudit více lidí, aby se stali novými dárci,
  • povzbuzovat lidi v dobrém zdravotním stavu, aby pravidelně darovali krev, tak často, jak je to bezpečné a možné, s cílem změnit kvalitu života pacientů závislých na transfuzi,
  • pomoci vybudovat bezpečné zásobování krví ve všech zemích světa,
  • zdůraznit rozhodující úlohu dobrovolného bezplatného pravidelného dárcovství krve a plazmy při dosahování univerzálního přístupu k bezpečným krevním produktům pro všechny populace,
  • mobilizovat podporu na národní, regionální a globální úrovni mezi vládami a rozvojovými partnery s cílem investovat, posílit a udržet národní krevní programy.

Máme v Česku co slavit?

Podle Českého červeného kříže v nemocničních transfúzních zařízeních naší země každoročně daruje krev a plazmu přibližně 225 tisíc dárců a dárkyň, ročne jich přibývá kolem 30 tisíc. Dle doporučení odborníků by ale celkový počet dárců měl činit nejméně 300 tisíc a optimální počet prvodárců by měl být asi 35 tisíc ročně, aby se vykryl jejich přirozený úbytek daný věkem či nemocemi a posílil se tak celkový počet dárců.

Nedostatečný počet dárců se negativně projevuje na zásobování krví v nemocnicích a vede i k odkládání některých zdravotnických výkonů. Tato situace se v posledních letech zhoršuje. Jedním z důvodů je i nárůst počet odběrů plazmy určené jako farmaceutické suroviny na vývoz, poskytované zpravidla za finanční náhradu. Co je v podstatě demotivační faktor pro potenciální bezpříspěvkové dárce, jejichž krev a plazma jsou ale potřebné pro pacienty v České republice.

Stát se pravidelným bezpříspěvkovým dárcem nebo dárkyní krve je jednoduchý, nezištný a vysoce morální akt. Může ho udělat téměř každý z nás, aby přispěl k záchraně životů, posílení společenství i podpoře zdravotního systému. Stát se dárcem krve je důležitá výzva pro každého zdravého člověka.

Ján Schneider

foto: WHO, pexels

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *