Dialýza je proces očisťovania krvi od nadbytočných a toxických látok

 Dialýza je proces očisťovania krvi od nadbytočných a toxických látok

Konferencia: Pre zdravie zeny v Bratislave

Vedeli ste o tom, že existuje domáca dialýza, ktorá dokáže mnohonásobne viac skvalitniť pacientovi život v porovnaní s bežnou dialýzou?

Keď sa povie dialýza, väčšina z nás zhruba tuší o čo ide. Pri pojme hemodialýza si už môže byť niekto neistý. Ale čo si predstavíme pod domácou – inak nazývanou aj – peritoneálnou dialýzou?

Dialýza je proces očisťovania krvi od nadbytočných a toxických látok. Nadbytočnou látkou sa myslí nadbytočná voda v našom organizme, ktorú dokážu odfiltrovať obličky – do orgánov močovej sústavy – a von z tela. Dá sa teda povedať, že obličky regulujú množstvo vody v našom organizme.

Pod toxickými látkami si predstavíme odpadové, nepotrebné látky, ktoré sa do tela dostanú alebo vzniknú pri látkovej premene. Tieto odpadové produkty potrebuje telo vylúčiť (močovina, rozpustené soli a i.) pomocou činnosti obličiek. Prípadne to môžu byť aj jedovaté látky (pri otrave), ktoré sa dajú z tela pomocou dialýzy odstrániť.

Rozdiel medzi hemodialýzou a peritoneálnou dialýzou

Hemodialýza

Názvom hemodialýza sa označuje klasická známa dialýza, ktorá sa vykonáva v nemocniciach alebo na to určených, špecializovaných dialyzačných zariadeniach/strediskách. Hemodialýza – teda dialýza, ktorá sa vykonáva skrze krv.
Vykonáva sa tak, že krv z krvného obehu dialyzovaného človeka sa napojí na dialyzačný prístroj (nazýva sa aj umelá oblička), ktorý obsahuje špeciálny filter. Pomocou tohto prístroja sa krv očistí od odpadových látok a vráti sa naspäť do krvného riečiska.

Peritoneálna dialýza

Peritoneálnu dialýzu by sme mohli nazvať aj ako “pobrušnicovú” dialýzu. Pri dialyzačnom procese sa totiž využíva táto vnútrotelová blana – pobrušnica (obaľuje väčšinu našich brušných orgánov a priestory medzi nimi). Počas peritoneálnej dialýzy plní pobrušnica akúsi úlohu “špeciálneho filtra” (pri porovnaní s hemodialýzou). Cez pobrušnicu dochádza k očisťovaniu krvi.

Tomuto spôsobu dialýzy predchádza chirurgický zákrok, ktorým sa do brušnej dutiny zavedie stály katéter. Cez katéter sa do tela k pobrušnici dostáva dialyzačný roztok. Odfiltrované škodlivé látky sa skrze roztok vypustia von z tela prostredníctvom katétru. Celý proces sa potom opakuje znovu a znovu.

Ak sa tento dialyzačný proces praktizuje počas dňa, tekutinu je nutné vymeniť aspoň 4x za deň. Očisťovanie sa môže vykonávať aj počas noci. Prebieha tak, že sa pred spaním dialyzovaný pacient pripojí (opäť pomocou katétra) na špeciálny prístroj – nazývaný aj cykler. Prístroj pracuje počas celej noci. Vymieňa dialyzačnú tekutinu za nás kým spíme – bez toho, aby sme niečo robili.

Prečítajte si aj: Rakovina sa týka každej z nás, čo pre svoje zdravie robíte vy?

Obyčajne trvá tento nočný dialyzačný proces 8 hodín.

Vzhľadom na to, že peritoneálna dialýza sa dá vykonávať – a aj sa vykonáva – doma, môžeme ju v literatúre nájsť často aj pod názvom domáca dialýza. Či už sa stretneme sa názvom peritoneálna alebo domáca dialýza, ide o jedno a to isté.

Kedy je potrebné využívať dialýzu a ako k tomu dôjde?

Nutnosti používania dialýzy predchádzajú zdravotné ťažkosti. Tie môžu vzniknúť náhle, ale rovnako to môže byť aj dlhodobý zdravotný problém, ktorý vedie k oslabeniu činnosti obličiek a zlyhaniu.

Náhle = akútne zlyhanie obličiek

Pod náhlym poškodením činnosti obličiek si môžeme predstaviť stav zapríčinený napríklad dopravnou nehodou, infekciou, vážnou operáciou či už spomínanou otravou.

Proces chronického ochorenia obličiek

Poznáme tiež pomalé – chronické poškodenie obličiek. Funkcia obličiek postupne klesá – často bez toho, aby sme o tom vedeli či mali nejaké príznaky. Príznaky sa zvyknú prejavovať až vo vysokom štádiu choroby. Toto ochorenie vedie časom k zlyhaniu funkcie obličiek.

Medzi najčastejšie príznaky chronického ochorenia obličiek patria opuchy tela, únava, nočné močenie, nespavosť, nechutenstvo, sťažené dýchanie, svalové kŕče, vysoký krvný tlak či iné sfarbenie kože.

V pokročilom štádiu chronickej choroby obličiek, pri akútnom poškodení/zlyhaní alebo pri zápalových stavoch obličiek, môžeme pociťovať bolesť obličiek v krížovej oblasti. Môžeme ju vnímať i napriek tomu, že obličky nepatria k orgánom, ktoré nám bolesťou zvyknú dávať najavo, že sa s nimi niečo deje a niečo nie je v poriadku.

Nutnosť dialyzačného procesu pri zníženej funkcii obličiek

Keď sa kvôli vyššie spomenutým dôvodom oslabí činnosť obličiek natoľko, že odstraňovanie toxických látok je nedostatočné a tým viac toxínov sa v tele hromadí, je nevyhnutná dialýza. Podľa aktuálneho zdravotného stavu lekár určí dĺžku a frekvenciu dialyzačného procesu (obvyklá dĺžka dialýza trvá 4 hodiny, 3x do týždňa).

V prípade, že spĺňame podmienky, doktor nám môže odporučiť aj domácu dialýzu. Rozhodnúť sa môžeme podľa seba, svojich schopností a možností. Ak nad ňou uvažujeme, no nie sme si istí, môžeme využiť konzultácie, ktoré nám umožnia dialyzačné strediská poskytujúce aj domácu dialýzu.

Prevencia pre zachovanie pevného zdravia

Najlepší spôsob, ako vyriešiť najrôznejšie problémy – nielen tie zdravotné – býva možnosť predchádzať im. Teda účinná prevencia. K tomu je často potrebné určité poznanie a vzdelávanie – pomôcť nám môžu rôzne inšpiratívne knihy o zdraví a o tom ako sa iní ľudia úspešne uzdravili.

Na naše zdravie by sme sa mali pozerať komplexne – nielen na jednotlivé časti, ako napr. automechanik pri výmene poškodený častí (rozvody, olej, elektrika). Pretože v tele je všetko zložito prepojené, naviazané na seba a úzko to so sebou súvisí. Výmena jednej súčiastky nemusí nič riešiť, ak sa neodstráni “koreň problému”.

Nie nadarmo sa vraví – v zdravom tele, zdravý duch.

Preto je pre zachovanie pevného zdravia veľmi dôležité dbať na vyváženú starostlivosť nielen o naše telo, ale aj o nášho ducha – o našu psychiku, myseľ, mentálne naladenie, vnímanie a celkovo chuť do života.

Ovplyvňuje to množstvo vecí – od toho ako prežívame náš život, ako sa cítime v našich vzťahoch (dôležité je, či pracujeme na harmonických vzťahoch a sexualite), ako sme spokojní s našou prácou, s našim životným “poslaním” a podobne.

V každom prípade je na tom všetkom veľmi pozitívna podstatná vec – a síce to, že naše zdravie máme v našej vlastnej kompetencii. Preto je dôležité prevziať zodpovednosť za svoje zdravie do vlastných rúk a nastaviť si vlastné zdravie ako životnú prioritu číslo 1. A všetko ostatné tomu podriadiť.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *