ADHD: hyperaktivita u dětí a praktické tipy jak zvládnout výchovu dětí s ADHD

 ADHD: hyperaktivita u dětí a praktické tipy jak zvládnout výchovu dětí s ADHD

Fotka od Pixabay

Výchova dítěte s poruchou pozornosti s hyperaktivitou, neboli ADHD, bývá pro rodiče velkou výzvou. Důležitým krokem pro rodiče je akceptování faktu, že ADHD je a pravděpodobně i bude ovlivňovat každodenní život rodiny. I když neexistují žádná přísná pravidla ohledně výchovy s trpělivostí, důsledností, množstvím podpory a správným přístupem, můžete zvládnout ADHD dítěte a zároveň si užívat stabilního a šťastného života. 

Trpí vaše dítě poruchou pozornosti s hyperaktivitou? Co můžete udělat, abyste zvládli jeho chování a vypořádali se s běžnými problémy? Inspirujte se následujícími tipy, díky kterým bude zvládání výchovy hyperaktivního dítěte o něco jednodušší. 

Hyperaktivita a ADHD

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je chronický stav, který postihuje děti po celém světě a často přetrvává až do dospělosti. Hlavními příznaky jsou těžkosti s udržením pozornosti, hyperaktivita a impulzivní chování. Děti s ADHD můžou mít nízké sebevědomí, horší výsledky ve škole, problémové vztahy a mohou trpět častěji úzkostmi a depresemi. 

S přibývajícím věkem může většina symptomů ustoupit a s trochou snahy se tento chronický stav dá poměrně dobře zvládnout. ADHD se sice nedá vyléčit úplně, ale léky, terapie a správná strategie mohou výrazně pomoci. 

TIP: Víte jak nejvýhodněji pojistit své děti? 

Jak zjistit, jestli dítě trpí hyperaktivitou a poruchou pozornosti?

ADHD a jeho první příznaky se dají někdy rozpoznat už 2. a 3. roku dítěte. Mezi hlavní příznaky patří: 

 • Nepozornost a problémy se soustředěním
 • Problémy s pracováním a hraním si v tichosti 
 • Problémy s respektováním pokynů ostatních 
 • Neposednost, nervozita
 • Problémy s organizováním úloh, času a aktivit 
 • Zapomnětlivost, časté ztrácení věcí, které potřebuje (hračky, úkoly do školy, učebnice, tužky) 
 • Vyrušování ve škole, skákání ostatním do řeči 
 • Netrpělivost – nedokáže počkat, až na něj přijde řada 

a další 

Jak pomoci dítěti s ADHD?

Život s dítětem nebo dospívajícím s poruchou pozornosti a hyperaktivity může být frustrující. Jako rodič ale můžete dítěti pomoci překonat každodenní problémy, vést ho k samostatnosti, správně ho nasměrovat, a tak přinést do rodiny větší klid. Čím dříve a důsledněji budete problémy dítěte řešit, tím větší šanci bude mít dítě na úspěch. 

Je důležité si uvědomit, že dítě, které vás ignoruje, nerespektuje nebo neposlouchá, to nedělá naschvál. ADHD je pro vaše dítě stejně frustrující jako pro vás. Základním kritériem při výchově dítěte je použití individuálního přístupu a tolerance. 

Správná strategie může zahrnovat: 

 • dobrou organizaci a předem stanovený rozvrh 
 • vymezení pravidel a hranic
 • jasné formulování očekávání a pokynů 
 • pochvalu za pozitivní chování 
 • denní rutiny 
 • důslednost ve způsobu výchovy 

Víte o tom, že … 

… pes má pozitivní vliv na zdraví člověka? Tady je 5 důvodů, proč byste měli dětem pořídit psího kamaráda. 

Výchovné postupy a procesy je potřeba sjednotit v rodině i ve škole. Požadavky na vaše dítě by však měly být přiměřené a pro dítě zvládnutelné, aby se mohlo chovat, pracovat a žít co nejnormálněji. Správný postup při výchově, stanovení hranic, empatie, pochopení a pozitivní přijímání dítěte mohou výrazně zmírnit nežádoucí projevy ADHD na minimum. Naopak, nejednotná výchova vede k zmatení dítěte a nedává mu jistotu, kterou potřebuje. 

Tipy jak zvládnout výchovu dětí s ADHD

Tip 1: Buďte pozitivní 

Jako rodič máte kontrolu nad mnoha faktory, které mohou pozitivně ovlivnit příznaky poruchy vašeho dítěte, a tím mu připravit stabilitu pro jeho emocionální a fyzické zdraví. Proto je i pro vás důležité následující: 

 • Udržujte pozitivní přístup
 • Pamatujte, že chování vašeho dítěte souvisí s poruchou. Většinou to není úmyslné a co dnes bylo trapné, může být za 10 let vtipnou rodinnou příhodou. 
 • Netrapte se maličkostmi a buďte ochotni udělat nějaké kompromisy.
 • Projevte důvěru a povzbuzujte vaše dítě. Zamyslete se a udělejte si seznam všeho, co je na vašem dítěti pozitivní, cenné a jedinečné. Vaše dítě se může učit, měnit, dospívat a zažívat úspěch. Povzbuzujte vaše dítě.
 • Měli byste být dítěti vzorem, dodržujte proto zásady zdravého životní stylu. To může zahrnovat zdravou stravu, dostatečný pohyb, dostatek spánku, relax i čas pro sebe. Hledejte způsoby, jak snižovat stres. Je velmi důležité, abyste našli ve svém životě balanc, abyste mohli čelit každodenním výzvám.

TIP: Inspirujte děti k zdravému pohybu různými zajímavými pomůckami, například šlapadly pro děti. 

 • Vyhledejte podporu. Jednou z nejdůležitějších věcí, které je třeba si pamatovat při výchově dítěte s ADHD je, že nemusíte všechno zvládat sami. Promluvte si s lékaři, terapeuty a učiteli vašeho dítěte nebo se přidejte ke skupině pro rodiče dětí s ADHD. Tyto skupiny často nabízí a poskytují bezpečné místo pro ventilaci pocitů a sdílení zkušeností. 
Fotka od PX41-Media ze služby Pixabay

Tip 2: Vytvořte strukturu a držte se jí 

Děti s ADHD mají větší tendence uspět, když mají jasně stanovený rozvrh. Vaší úlohou by mělo být vytvoření a udržování struktury, aby dítě vědělo, co může očekávat a co se očekává od něj. To může zahrnovat: 

 • každodenní rutinu. Je důležité nastavit řád, aby to pomohlo dítěti s ADHD pochopit a splnit očekávání. Vytvořte například jednoduché rituály při jídle, domácích úkolech nebo hrách. Nechte děti připravit si oblečení na následující ráno a ujistěte se, že všechno, co potřebuje do školy, je na svém místě připravené.
 • Zjednodušte rozvrh a upravte povinnosti dítěte po škole na základě jeho individuálních schopností
 • Vytvořte dětem soukromí. Ujistěte se, že vaše dítě má svůj vlastní prostor.
 • Snažte se být organizovaní a pečliví. Uspořádejte svůj domov organizovaným způsobem. Ujistěte se, že vaše dítě ví, že vše má své místo. Buďte mu příkladem s organizací, jak to jen jde.
 • Vyhněte se nicnedělání. U dětí s ADHD může nicnedělání ještě zhoršit jejich příznaky a způsobit tak chaos ve vaší domácnosti. Je důležité, aby dítě s ADHD bylo dostatečně zaměstnané. Přihlaste ho například na sportovní, výtvarný nebo hudební kroužek. Doma zorganizujte jednoduché aktivity, které vyplní čas vašeho dítěte. Může jít o jednoduché činnosti, jako pomoc při vaření, hraní stolních her se sourozencem nebo kreslení obrázků. 

TIP: Hledáte aktivitu, která děti nejen zabaví, ale i posilní? Pořiďte jim dětskou lezeckou stěnu, která nabízí mnoho výhod.

Pozor! I Jako vhodnou volnočasovou aktivitu určitě nepočítejte televizi a počítačové hry. I když i ty mohou pomáhat s rozvojem osobnosti, je důležité pečlivě zvážit výběr videoher. Naprosto nevhodné jsou ty, které zobrazují násilí. 

Tip 3: Podporujte pohyb a spánek 

Děti s ADHD mají často mnoho energie. Sport a jiné fyzické aktivity jim mohou pomoci zbavit se přebytečné energie zdravým způsobem. Výhody fyzické aktivity jsou rozsáhlé: zlepšuje se koncentrace, snižuje se deprese, úzkost i stres. Pro děti s poruchami pozornosti je pohyb důležitý, protože cvičení vede k lepšímu spánku, což následně může snížit projevy ADHD. 

Najděte sport, který bude vaše dítě bavit a bude vyhovovat jeho silným stránkám. Vhodné jsou týmové sporty jako basketbal nebo fotbal, pro lepší mentální kontrolu a procvičování těla může dítě profitovat například z hodin bojových umění. I pobyt v přírodě na čerstvém vzduchu je prospěšný pro děti s ADHD. 

TIP: Víte jak vybrat vhodnou trampolínu pro děti a zabezpečit jim tak dostatek pohybu doma a na zahradě? 

ADHD a spánek 

Není žádným tajemstvím, že spánek je důležitý pro celkové zdraví a pohodu člověka. Děti s ADHD potřebují dostatek spánku stejně jako jejich vrstevníci. A jelikož problémy s pozorností mohou vést k problémům s usínáním, je nevyhnutelné najít způsoby jak tento problém řešit:

 • Omezte čas strávený u televize a radši zvyšujte aktivity a úroveň cvičení dítěte
 • Odstraňte kofein ze stravy 
 • Snižujte úroveň aktivity před spaním a najděte klidnější aktivity jako je například kreslení nebo čtení 
 • Poskytněte dítěti pocit lásky, jistoty, bezpečí a čas na uklidnění 
 • Použijte levanduli nebo jiné aroma a uklidňující hudbu, která může dítěti pomoci uklidnit se a rychleji usnout 

Tip 4: Stanovte jasná očekávání a pravidla 

Děti s ADHD potřebují pravidla, kterým budou rozumět a budou se jimi řídit. Vytvořte seznam pravidel chování pro celou rodinu, která budou jednoduchá a jasná a zavěste je na místo, kde je všichni budou mít na očích. 

Také je důležité vysvětlit, co se stane, když se pravidla poruší a naopak jaká odměna následuje za jejich dodržování. Pochvala je obzvlášť důležitá. Úsměv, pozitivní komentář nebo jiná odměna může zlepšit pozornost, koncentraci a kontrolu impulsů dítěte. Odměňte dítě i za malé úspěchy.

Porucha pozornosti neomlouvá zlé chování. Děti s ADHD potřebují určité hranice a je nevyhnutelné, aby se naučili, že špatné chování má vždy svoje následky. Tyto důsledky měly být vždy přiměřené a konzistentní. 

Odměny 

 • Odměňte své dítě různými výhodami, pochvalou nebo aktivitami, ne jen jídlem a hračkami 
 • Odměny často střídejte. Děti s ADHD se rychle začnou nudit, pokud je odměna vždy stejná
 • Vytvořte tabulku s body nebo hvězdičkami udělenými za správné chování, aby mělo vaše dítě motivaci
 • Okamžité odměny fungují lépe než sliby o pozdější odměně 

Následky 

 • Důsledky za nevhodného chování by měly být vysvětleny dopředu a měly by nastat  hned potom, co dítě něco poruší 
 • Jako následky za nevhodného chování odstraňte výhody nebo vyzkoušejte tzv. “time out” 
 • Když se vaše dítě chová nesprávně, zeptejte se, co by mohlo udělat místo toho a následně ho nechte to i udělat 
 • Nevhodnými tresty jsou křik nebo fyzické tresty jako pohlavky

Tip 5: Zvolte správnou stravu

Strava není přímou příčinou poruchy pozornosti, ale jídlo může z velké části ovlivnit duševní stav a chování vašeho dítěte a může snížit příznaky ADHD. Zabraňte nezdravým stravovacím návykům a přejídání se tím, že dítěti uvaříte zdravá jídla nebo pochoutky. Zbavte se nezdravých potravin ve vaší domácnosti a dopřejte dítěti stravu bohatou na vitamíny a minerály. 

Fotka od Pexels ze služby Pixabay

Tip 6: Pomozte dítěti budovat vztahy, sociální dovednosti a udržovat přátelství 

Děti s ADHD mají často problémy s jednoduchými sociálními interakcemi. Mohou příliš mnoho mluvit, často přerušovat konverzaci nebo působit agresivně. Pro děti s ADHD je někdy těžké naučit se sociálním dovednostem, a to, jak se chovat na veřejnosti. Rodiče však mohou dítěti pomoct stát se lepším posluchačem a naučit ho vhodně se chovat ve společnosti. 

 • Povídejte si s dítětem o tom, jaké udělat změny v konverzaci a interakci s jinými lidmi
 • Snažte se vysvětlit, co je na jeho způsobu komunikace špatně
 • Zahrajte si se svým dítětem různé scénáře, napodobujte různé situace z každodenního života 

TIP: Nezapomínejte na bezpečnost dětí na cestách a v dopravě. Jako prevenci proti případným nehodám pořiďte dětem kvalitní reflexní prvky a reflexní pásky

Tip 7: Vytvořte příjemnou atmosféru a prostředí 

Dítě by mělo vědět, že je milováno a jsou tu lidi, kteří mu jsou ochotni pomoci. Ve své rodině se musí cítit spokojeně a zažít tolik radosti jako každé jiné dítě. Jako platný člen rodiny by měl pomáhat a vykonávat různé práce v domácnosti, které mu přinesou uspokojení a pochvalu za snahu. Takové malé úspěchy často určují to, jakým směrem by se mělo dítě vydat při výběru budoucího povolání. 

Silné stránky lidí s ADHD

I když život s ADHD není jednoduchý, je potřeba si uvědomit i pozitivní stránky a vědět, jak je v životě uplatnit. I děti s ADHD mají vysoký potenciál a silné stránky: 

 • kreativita
 • energičnost
 • spontánnost 
 • ochota pomáhat jiným 
 • vnímavost 
 • odvaha vystupovat před davem
 • ochota riskovat
 • veselost 
 • multitasking 

I když výchova dítěte s ADHD může být stresující, zaměřujte se na pozitivita a  hledání podpory od ostatních. To vám může práci ulehčit a přinést lepší výsledky. 

Dominika Blchová, SEO služby a copywriting

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *