Prevencia začína od srdca

 Prevencia začína od srdca

Na Slovensku sa srdcovocievne ochorenia podieľajú približne na 50% všetkých úmrtí. A to je len jeden z mnohých dôvodov, prečo sú prevencia a dôsledná liečba srdcovocievnych ochorení tak naliehavé.

Každoročne stúpa počet pacientov, ktorých trápi vysoké kardiovaskulárne riziko, čím sa zvyšujú šance, že práve neprenosné chronické ochorenia dokážu v budúcnosti prekročiť kapacitu zdravotníckeho systému.

Pridajte sa na naše podujatie PRE ZDRAVIE ŽENY v Bratislave

Štrnásty ročník preventívno-edukačnej kampane MOST  (Mesiac O Srdcových Témach) preto upozorňuje na prevenciu a vzťah medzi lekárom a pacientom.

Na Slovensku pretrváva vysoká úmrtnosť pacientov, ktorých postihujú choroby srdca a ciev,  z tohto pohľadu sme dokonca jednou z posledných krajín Európskej únie. Len pomaly dosahujeme výraznejšie zlepšenie situácie v oblasti kardiovaskulárnych ochorení, pretože u nás je málo známy fakt, že najúčinnejším prístupom je efektívne obmedzovanie rizikových faktorov a prevencia. Štatistiky potvrdzujú, že prevenciu Slováci stále neuznávajú,  situácia ale nie je o nič lepšia ani v dodržiavaní liečby.

Ako zlepšiť túto nie lichotivú situáciu, ktorá pramení najmä z inercie, neochoty niečo meniť. Zvyk je predsa železná košeľa a načo niečo meniť? V roku 2018 Európska kardiologická a hypertenziologická spoločnosť vydali odporúčania ako manažovať efektívnejšie pacientov s hypertenziou a dosiahnuť lepšiu kontrolu tlaku krvi.

Únia pre zdravšie srdce v spolupráci s odbornými spoločnosťami manažujúcimi hypertenziu dali hlavy dohromady, zamysleli sa,  a vymysleli iniciatívu Charta 70/2023, ktorej cieľom je angažovať odbornú verejnosť, aby prostredníctvom implementácie medzinárodných odporúčaní a svojim každodenným úsilím prispeli k zlepšeniu situácie. K dnešnému dňu viac ako 1600 lekárov svojim podpisom podporili víziu Charty 70/2023 a snažia zapájať aj svojich pacientov k lepšiemu dodržiavaniu režimových a farmakologických opatrení.

Slovenskí lekári nahlas varujú pred nízkou mierou súladu pacienta s predpísanou liečbou, čo prirodzene znižuje jej účinnosť a znásobuje problémy a financie. Zdravotníci pritom tvrdia, že počty ľudí, ktorí nerešpektujú ich odporúčania, možno zmeniť. Poukazujú na zjednodušenie denných dávok liekov a na informovanosť o nových trendoch. Pozitívny dopad majú aj verejné kampane, pretože oslovujú čoraz viac ľudí a získavajú sľubné výsledky.

Novodobým problémom sa stáva množstvo dezinformácií o negatívnych účinkoch liekov na kardiovaskulárne ochorenia, ktoré kolujú po internete. Navodzujú zbytočný strach ohľadne možných nežiadúcich účinkov liečby, čo prirodzene skresľuje pohľad na vnímanie rizík neliečených ochorení. Problémom je aj to, že už menej vidíme pozitívne informácie o dlhodobých prínosoch liečby kardiovaskulárnych ochorení.

Napríklad u väčšiny pacientov s hypertenziou treba na dobrú kontrolu tlaku viac ako jeden liek. To znamená, že musia užívať kombináciu dvoch až troch tabletiek, čo sa do  veľkej miery podpisuje na disciplíne dodržiavania liečby. Poctivejší prístup pacienta vidno vtedy, ak sa mu predpíše len jeden viaczložkový liek. V súčasnosti ho dokážu napasovať priamo na mieru, stačí sa o túto možnosť zaujímať u svojho lekára.

Uverejnil používateľ akcnezeny.sk Piatok 8. novembra 2019

,,Dôležité je, aby liečba bola každému pacientovi „ušitá na mieru“ a svojvoľne sa z pacientovej strany neprerušovala,“ uvádza doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC., primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca Národného ústavu srdcových a cievnych ochorení v Bratislave.

Bežne sa stáva, že vysvetľovanie užívania napríklad troch liekov je pre veľa ľudí zdĺhavé, dokonca nudné. Druhú skupinu tvoria tí, ktorí netušia, čo im lekár v ambulancii hovorí, i keď pri rozhovore z očí do očí všetko odkývajú. Zvyšní odporúčania buď ignorujú úplne alebo ich praktizujú sporadicky. Mnohým by pritom pomohlo, keby s nimi na vyšetrenie prišiel niekto blízky, ktorému sa zdôveria, on by si zapamätal dôležité informácie, respektíve ich dokázal neskôr pripomenúť. Podstatné sú i otázky, ktoré pacient položí lekárovi, pretože úroveň ich vzájomnej komunikácie sa výrazne podpisuje na tom, ako pacient príjme liečbu.

Dnešná prax však čoraz viac prináša situácie, kedy napriek postupu lekára lege artis, vidno neuspokojivé reakcie chorého na liečbu, dokonca až stroskotanie farmakoterapie. Jednou z hlavných príčin tohto stavu býva neochota, respektíve neschopnosť pacienta k spolupráci, jedným slovom nonadherencia. Pri týchto prípadoch sa zväčša zvyšuje dávka lieku, mení sa, volia sa nové kombinácie liekov či aplikuje odlišný liečebný prístup. To ale neznamená, že sa zvyšuje účinnosť liečby, skôr sa negatívnym spôsobom mení zdravotný stav populácie, čo predstavuje i vzostup nákladov.

,,V ambulancii ako lekárka stretávam rôznych pacientov, niektorí chcú počúvať, iní majú svoje vlastné predstavy o medicíne. Nájdu sa i takí, ktorí prídu s naštudovaným postupom z internetu a tvrdohlavo sa ho držia. No a svojskou skupinou pacientov sú tí, čo veria na zázračnú a rýchlu liečbu bez vlastného pričinenia. Lenže ten zázrak je v nich samotných, v tom ako dokážu spolupracovať so zdravotníckou komunitou a dodržiavať sebadisciplínu,“ uviedla MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC, primárka Ambulantného oddelenia  Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb  v Bratislave.

Uverejnil používateľ akcnezeny.sk Piatok 8. novembra 2019

,,Slováci dosť podceňujú kardiovaskulárne problémy, čo sa odráža na vysokom počte úmrtí pacientov na choroby srdca a ciev. Ľudia si tiež neuvedomujú, že práve tieto ochorenia ich počas života najviac dostávajú na nemocničné lôžka,“ dodala Ivana Šoóšová.

Odborníci popisujú aj to, čo vedie k odmietaniu. Podľa nich najväčší otáznik predstavujú chorí, ktorí si vôbec nevyzdvihnú predpísaný liek. Niektorí neskôr prezradia, že ho nepotrebujú, iní ich nechcú užívať, ďalší poukazujú na vysokú cenu a časť pacientov tvrdí, že liek v lekárni nedostať.

Druhá fáza nastáva po vyzdvihnutí lieku z lekárne. Ľudia si mnohokrát nevedia alebo nedokážu zapamätať pokyny z ambulancie,  užívanie viacerých tabletiek považujú za komplikované. Za odmietnutím liečby stoja tiež  obavy z nežiadúcich účinkov.

Uverejnil používateľ akcnezeny.sk Piatok 8. novembra 2019

Zdravotnícka komunita apeluje, že v dnešnej dobe je strategické, aby chorí s chronickými, najmä kardiovaskulárnymi ochoreniami, spolupracovali a akceptovali odporúčania medicínskych pracovníkov. V odbornej praxi sa tomu hovorí adherencia.

,,Medzi pacientom a lekárom je špecifický vzťah, ktorý prirodzene vplýva celý proces liečby. Základom tohto partnerstva je obojstranná dôvera a rešpekt, a preto je dôležité, aby sa pacienti nebáli pýtať na nejasnosti, ktoré si nosia v hlave. Práve vzájomné otázky a odpovede posilnia pozitívnu komunikáciu. Pacient by sa nemal pasívne správať v ambulancii lekára, aktivita je v tomto prípade oveľa viac vítaná. Potom totižto stúpajú šance, že liečba sa bude dodržiavať, a tým pádom je aj účinnejšia,“  dopĺňa MUDr. Adriana Šimková, PhD., hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo.

Niektorí ľudia si totižto myslia, že po návšteve zdravotníckeho zariadenia, stanovení diagnózy ochorenia a nastavení na liečbu príde okamžitý a zázračný úspech. Neuvedomujú si, že za úspech sa pokladá dosiahnutie sebadisciplíny. Cieľom totižto nie je priniesť lieky z lekárne a uložiť ich do skrinky. Pacienti by mali vedieť, že nikdy nebudú vidieť cieľovú rovinu pred očami, ale začali kráčať po novej ceste, pričom od nich závisí aká dlhá bude. Na nej sa postupne stretávajú s rôznymi výzvami, ako prekonať obezitu, ako sa naučiť spolupracovať s odborným lekárom, ako si nezabúdať zapisovať merania tlaku, či ako si zvyknúť na pravidelné užívanie liekov a pod.. Všetky tieto míľniky  im však ukážu, či kráčajú správnym tempom a smerom. A keď kráčajú, tak žijú, čo je v konečnom dôsledku to najpodstatnejšie.

Uverejnil používateľ akcnezeny.sk Piatok 8. novembra 2019

Lekári apelujú na prevenciu a vyzývajú verejnosť, aby sa zapojila do celosvetovej kampane, ktorá upozorňuje na potenciálne rizikové skupiny ľudí. Kampaň má dve nosné témy, ktoré hovoria o pravidelnej kontrole krvného tlaku a spolupráci medzi lekármi a pacientmi.  Po tretíkrát sa do tejto akcie zapojili  OZ Únia pre zdravšie srdce, Slovenská hypertenziologická spoločnosť a Slovenská kardiologická spoločnosť. Na globálnej úrovni je odborným garantom Medzinárodná spoločnosť pre hypertenziu. Tohtoročný projekt #pretozetitohovorim, #becauseIsayso, #uzisvojliek,  zastrešujú na Slovensku tieto aktivity:

Naživo vysielaná online poradňa s MUDr. Janou Bendovou, PhD.
telefonická infolinka pre všetkých pacientov s ochorením srdca a ciev
meranie krvného tlaku vo vybraných lekárňach v SR
online prednášky špičkových kardiológov na nekomerčnej stránke www.presrdce.eu

V rámci preventívnych meraní pre širokú verejnosť sa aj tento rok do projektu MOST zapojila sieť BENU lekární. Ide o pokračovanie úspešnej preventívnej činnosti a komunikácie o kardiovaskulárnych ochoreniach. Všetci tí, ktorí v týždni od 28. septembra do 11. októbra 2020 navštívia BENU lekáreň, si budú môcť dať zadarmo skontrolovať svoj krvný tlak či hladinu cukru v krvi. Bezplatné merania budú dostupné až v 95 BENU lekárňach po celom Slovensku.
Zdroj: Webnoviny.sk

1 Comments

  • […] príjem solí môže viesť k vysokému krvnému tlaku a zvýšeniu rizika kardiovaskulárnych chorôb. Ak neviete ako znižovať dávky soli vo svojom jedálničku zamerajte sa na obsah sodíka […]

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *