speaker-photo

Mgr. Viliam Kuruc, MBI

Uzdravení. Rozvoj. Vize. Udělejte první krok ke změně.

Při práci psychoterapeuta využíva prvky dynamické psychoterapie. Věnuje se dopadům raných vztahových traumat, vztahovým vzorcům ke klíčovým osobám v raném věku a jejich dopadom na prožívání vztahů v současnosti. Klade důraz na bezpečí, důvěrnost a dobrovolnost. Ke klientovi přistupuje jako k seberovnému, ne jako k pacientovi.