Mgr. Viliam Kuruc, MBI

Uzdravení. Rozvoj. Vize. Udělejte první krok ke změně.

Při práci psychoterapeuta využíva prvky dynamické psychoterapie. Věnuje se dopadům raných vztahových traumat, vztahovým vzorcům ke klíčovým osobám v raném věku a jejich dopadom na prožívání vztahů v současnosti. Klade důraz na bezpečí, důvěrnost a dobrovolnost. Ke klientovi přistupuje jako k seberovnému, ne jako k pacientovi.