speaker-photo

Mgr. Lucie Krejčová, Ph.D.

Jsem absolventkou Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy se zaměřením na etologii a aktuálně studuji obor Lékařské psychologie a psychopatologie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Působím jako výzkumný pracovník na Národním ústavu duševního zdraví a Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Zároveň jsem koordinátorkou projektu Parafilik na NUDZ.

Výzkumně se zabývám zejména ženskou sexualitou, konkrétně psychofyziologickými aspekty ženské sexuální reaktivity a ženského orgasmu, ženskými sexuálními dysfunkcemi a měřením sexuální reaktivity žen pomocí vaginální fotopletysmografie či eyetrackingu. Rovněž se zabývám celonárodními výzkumy sexuálního chování, sexuálních preferencí a konzumací pornografie. Věnuji se také rozvoji preventivních programů pro osoby s parafilní preferencí.

14:20-14:40

Přednášky

Ženská fantazie, ženský orgasmus, co ženy sexuálně vzrušuje a proč?

14:40-15:00

Přednášky

Diskuse: Intimita a sex

Podíváme se spolu na témata, o kterých by se mělo více mluvit. Otevřeme i tato témata:

  • Intimita po porodu aneb porodem to nekončí, ale začíná