speaker-photo

doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA

Gynekologička

Gynekologička & vedúca lekárka a odborná zástupkyňa Centra pre asistovanú reprodukciu Gyncare.

T É M A : Mať dieťa je prirodzenou túžbou. Kedy treba prírode pomôcť?

Problém s neplodnosťou je stále reálnejším problémom dnešnej spoločnosti. Stúpa počet párov, ktoré sú nútené vyhľadať centrum reprodukčnej medicíny. Tehotenstvá sa posúvajú do vyšších vekových kategórií, s čím sú spojené nielen výhody, ale predovšetkým určité riziká. Pozitívum zrelšieho veku, pracovného zázemia a finančnej istoty, zatláča do úzadia fyziologická hranica reprodukčných možností ženy, ale aj pokles plodnosti mužov. Aké sú možnosti súčasnej reprodukčnej medicíny? Ktoré sú najčastejšie mýty spojené s asistovanou reprodukciou? Kedy treba vyhľadať pomoc centra reprodukčnej medicíny? V diskusii odpovieme na tieto i mnohé ďalšie otázky, ktoré súvisia s cestou párov k ich vytúženému bábätku.

Docentka Toporcerová je uznávanou osobnosťou vo svojej oblasti. Reprodukčnej medicíne sa venuje už viac ako 16 rokov. V prestížnej ankete sa stala Slovenkou roka 2018 v kategórii Zdravotníctvo. Po skončení vysokej školy nastúpila na II. gynekologicko-pôrodnícku kliniku LF UPJŠ v Košiciach, kde bolo vtedy prvé centrum asistovanej reprodukcie na Slovensku. Neskôr Centrum asistovanej reprodukcie pri II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ a UN LP viedla až do roku 2013. Absolvovala dve atestačné skúšky z gynekológie a pôrodníctva a v roku 2012 kvalifikačnú skúšku z odboru Reprodukčná medicína na Inštitúte pre postgraduálne vzdelávanie v zdravotníctve v Prahe. Do roku 2016 pôsobila ako medicínsky riaditeľ a odborný garant v Sanatóriu pre liečbu neplodnosti v Košiciach. Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných monografií, vysokoškolských skrípt a učebníc a odborných vedeckých článkov. Medzi jej záľuby patrí cestovanie.