speaker-photo

MUDr. Renáta Lenártová, PhD.

Klinická biochemička

Biochemička, zástupkyňa medicínskej riaditeľky pre východné Slovensko v spoločnosti Medirex

T É M A : Čo je v skutočnosti potravinová intolerancia? Ako zistím, že ju mám?

Stalo sa vám, že aj napriek snahe o dodržiavanie všetkých zásad zdravej životosprávy sú obdobia, kedy sa necítite práve najlepšie? Spoľahlivým zdrojom informácií o vašom zdraví môžu byť laboratórne vyšetrenia, ktoré viete absolvovať aj bez predchádzajúcej návštevy lekára. Odhalia, či stačí iba doplniť nejaký vitamín, prípadne zmierniť vysoké pracovné tempo alebo vás usmernia k návšteve potrebného špecialistu. Zo štatistík vyplýva, že až 70 % údajov potrebných k stanoveniu diagnózy či ku kontrole liečby pochádza práve z laboratórií. V diskusii sa dozviete, ktoré vyšetrenia môžete absolvovať bez toho, aby ste museli vopred obiehať rôznych lekárov a kedy je už potrebná jeho návšteva.

MUDr. Renáta Lenártová, PhD., vyštudovala Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach. Po ukončení vysokej školy, v roku 1998, nastúpila pracovať ako lekárka na oddelenie klinickej biochémie Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura (FNLP) v Košiciach. Počas svojej práce absolvovala dve atestačné skúšky v odbore klinická biochémia a v rovnakom odbore aj doktorandské štúdium. K čaru laboratórnej medicíny ju priviedol otec – chirurg, ktorý riadil vedecké laboratórium pri Chirurgickej klinike vo FNLP. V rokoch 2010 – 2018 pôsobila ako zvolená námestníčka primátora mesta Košice. V súčasnosti sa popri svojej manažérskej práci venuje problematike potravinových intolerancií. Zároveň poskytuje odborné konzultácie pre pacientov v samoplatcovskom režime. Je mamou dvoch dcér a spolu s rodinou aktívne športuje. Ako zanietená dobrovoľníčka podporuje enviromentálne aktivity a činnosti pre sociálne znevýhodnené skupiny.