speaker-photo

MUDr. Petra Nottná

Lekárka v Medirexe

Vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.
Pôsobí ako lekárka na oddelení klinickej biochémie v Medirexe. Participuje v riadení odberových centier pre samoplatcov; poskytuje konzultácie pacientom, školenia pracovníkom v zdravotníctve.
Vo voľnom čase sa venuje športu a relaxuje v prírode.

Na konferencii sa bude venovať téme: Vaše telo sa vám snaží niečo naznačiť? Ktoré laboratórne testy pomôžu odhaliť, čo sa s ním deje?