speaker-photo

MUDr. Pavel Demeter, MBA

Onkocentrum Komárno

Téma: Čas je život/Nepodceňujte prvé príznaky, môžu vám zachrániť život

MUDr. Pavel Demeter je primárom Oddelenia klinickej a radiačnej onkológie Nemocnice v Komárne. Snahou tejto nemocnice je vybudovanie komplexného onkologického centra pre južné Slovensko. V 1.etape tohoto projektu došlo k výmene hlavnej technológie - inštalácii nového lineárneho urýchľovača a CT-simulátora. Pracovisko poskytuje liečbu zhubných onkologických ochorení pomocou ožarovania a systémovej liečby.