speaker-photo

MUDr. Ireneusz Przewlocki

riaditeľ Centra liečby bolesti Pain Clinic
PREDNÁŠKA: chronické bolesti chrbta – Aké sú príčiny  a možnosti liečby?
MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD., riaditeľa Centra liečby bolesti Pain Clinic je popredný európsky špecialista na intervenčnú liečbu bolesti a miniinvazivnú liečbu chrbta. Chronickej bolesti sa venuje už vyše 30 rokov. V roku 2006 v Bratislave založil Centrum liečby bolesti Pain Clinic, ktorého je dodnes riaditeľom. Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, po ktorej absolvovaní začal pracovaž na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice akad. Dérera ako sekundárny lekár a následne odborný asistent SZU. Už tam sa venoval aj zavádzaniu nových metodík riešenia akútnej a chronickej bolesti. Je jedným zo štyroch lekárov, ktorí ako prví získali na Slovensku nadstavbovú atestáciu z algeziológie. V rokoch 2004-2006 pracoval v NsP Malacky vo funkcii primára Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde otvoril Ambulanciu chronickej bolesti. Práve v Pain Clinic sa snaží pacientom úspešne odstraňovať chronickú bolesť pomocou najnovších intervenčných postupov a techník tam, kde iní pomôcť nedokázali.