speaker-photo

MUDr. Eva Šimbochová

Chirurgička

Vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 2016. Počas štúdia sa zúčastnila certifikovaných zahraničných stáží na plastickej chirurgii a chirurgii hlavy a krku v nemocnici Siriraj v Bangkoku.

Po ukončení štúdia nastúpila na Kliniku plastickej chirurgie F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici a zaradila sa do špecializačného odboru plastickej chirurgie. Na klinike pracuje dodnes. V roku 2019 absolvovala mikrochirurgickú stáž ukončenú certifikátom organizovanú v spolupráci Asociácie mikrochirurgie a mikroskopickej medicíny.

Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných odborných podujatiach v oblasti plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie. Je certifikovaná na korektívno - dermatologické výkony zahŕňajúce aplikáciu botulotoxínu, kyseliny hyalurónovej, mezoterapiu, niťový lifting a laser a pravidelne sa vzdeláva a zúčastňuje na školeniach a workshopoch zameraných na túto tematiku.

Na konferencii vystúpi s témou "Nástrahy neodbornej aplikácie výplňových materiálov".