speaker-photo

Mgr. Marta Erdélyiová

Fyzioterapeutka

Fyzioterapeutka s 10 ročnou praxou

W O R K S H O P : Masáže, fyzioterapeutická poradňa. Správne držanie tela a sedenie, reflexná masáž chodidiel.

  • Záchrana života, 
  • SM SYSTEM I., II., 
  • Tejping, 
  • Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláre - koncept založený na vývojové kineziologii, úroveň A, B a C
  • Centrum Fyzioterapie a vzdelávania - Neouro-muskulo-skeletálny kocept diagnostiky, časť A a B
  • Reflexná masáž chodidiel