speaker-photo

Masarykův onkologický ústav

Jsme unikátním a největším onkologickým centrem v České republice, kde na jednom místě jsou soustředěny vysoce specializované zdravotnické služby, excelentní výzkum a vzdělávání v oblasti prevence, diagnostiky a léčby solidních nádorů. Multioborová spolupráce, respektování práv a partnerský přístup k pacientům a jejich blízkým je naší charakteristikou, která se podílí na úspěchu Masarykova onkologického ústavu.

Ústav je přímo řízenou organizací Ministerstva zdravotnictví ČR, plní roli hlavního koordinátora onkologické péče pro dospělé se solidními nádory pro Jihomoravský kraj a ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí u sv. Anny vytváří společné Komplexní onkologické centrum, které má v síti českých komplexních onkologických center statut Národního onkologického centra.

Jsme mezinárodně uznávanou institucí, akreditovaným členem Organizace evropských onkologických ústavů(OECI), členem Evropských referenčních sítí pro vzácné solidní nádory dospělých (EURACAN) a hereditární nádorové syndromy (GENTURIS). Naše mezinárodní postavení dává pacientům záruku poskytování péče stejným způsobem jako v ostatních významných evropských onkologických centrech.

11:30 - 11:45

Cvičení a workshopy Brno

Masarykův onkologický ústav

Praktická ukázka samovyšetření prsů

8:00 - 18:00

Zážitková zóna Brno

Masarykův onkologický ústav

Prevence rakoviny prsu a dalších onkologických onemocnění u žen.  Nácvik samovyšetření prsů. Screening onkologický, možnosti a kontakty. Edukace v rámci onkologické prevence.

MOÚ + Liga proti rakovině Brno