speaker-photo

Ing. Iveta Konýčková

Embryologička

Embryologička v Centre pre asistovanú reprodukciu Gyncare

T É M A : Dá sa poistiť plodnosť? Pokroky medicíny a social freezing.

Je jedno aké sú vaše dôvody. Podstatný je fakt, že nie ste práve pripravená stať sa matkou. Ste si istá, že svoj názor nezmeníte o niekoľko rokov neskôr? Prezradíme vám, ako si môžete zachovať plodnosť aj vo vyššom veku, pretože biologické hodiny neoklamete. Už po 35 roku života ženy je kvalita vajíčok ohrozená. Klesá nielen ich počet, ale aj percento vajíčok so správnou genetickou výbavou. To znamená, že sa znižuje šanca na otehotnenie. Týmto rizikám sa dá predísť správnymi rozhodnutiami v mladšom veku. Zároveň sa dozviete, aké techniky používajú šikovné ruky embryológa v laboratóriu na zvýšenie šance oplodnenia pri IVF.

Iveta Konýčková po ukončení štúdia na SPU pokračovala v štúdiu v odbore biotechnológie a následne v odbore Všeobecná genetika na Prírodovedeckej fakulte MU v Brne. Ďalšie 3 roky sa  aktívne zaoberala výskumom v oblasti reprodukcie a genetiky.

Reprodukčnej medicíne, konkrétne embryológií sa venuje od roku 2003.  V súčasnosti pracuje v Centre pre asistovanú reprodukciu Gyncare ako senior embryológ. Okrem starostlivosti o embryá prispieva k zavádzaniu najnovších laboratórnych metód do klinickej praxe centra.

Je členkou ESHRE (Európska spoločnosť pre humánnu reprodukciu a embryológiu). Iniciatívne sa zúčastňuje domácich a medzinárodných vedeckých podujatí. Je autorkou a spoluautorkou mnohých vedeckých publikácií na medzinárodnej úrovni. Medzi jej záľuby patrí cestovanie.