speaker-photo

Ing. Iveta Konýčková

embryologička v centre Gyncare v Nitre

Po ukončení štúdia na SPU pokračovala v štúdiu v odbore biotechnológie a následne v odbore Všeobecná genetika na Prírodovedeckej fakulte MU v Brne. Ďalšie 3 roky sa  aktívne zaoberala výskumom v oblasti reprodukcie a genetiky. Reprodukčnej medicíne, konkrétne embryológií sa venuje od roku 2003.  V súčasnosti pracuje v Centre pre asistovanú reprodukciu Gyncare ako senior embryológ. Okrem starostlivosti o embryá prispieva k zavádzaniu najnovších laboratórnych metód do klinickej praxe centra. Je členkou ESHRE (Európska spoločnosť pre humánnu reprodukciu a embryológiu). Iniciatívne sa zúčastňuje domácich a medzinárodných vedeckých podujatí. Je autorkou a spoluautorkou mnohých vedeckých publikácií na medzinárodnej úrovni. Medzi jej záľuby patrí cestovanie.

Plánujete v budúcnosti dieťa? Nepremeškajte svoj čas!

 

Odsúvanie tehotenstiev do vyššieho veku so sebou nesie riziko, že žena nemusí odhadnúť svoj čas správne. Ak sa rozhodne mať dieťa v období, keď jej to už jej reprodukčné zdravie nedovolí, premešká svoj čas. Poznanie svojej ovariálnej rezervy, teda zásoby vajíčok vo vaječníkoch, umožní ženám vyhnúť sa tomuto riziku. Nízka zásoba vajíčok totiž znamená malé šance na otehotnenie. Čo potom? Dozviete sa viac o ovariálnej rezerve ale aj o súčasných možnostiach asistovanej reprodukcie.