speaker-photo

Homeopatická lékařská asociace

Homeopatická lékařská asociace byla založena 2. 7. 2007. Jsme sdružením lékařů praktikujících klinickou homeopatii. Klademe si za úkol zastřešit klinickou homeopatii a podporovat její zastoupení v každodenní lékařské praxi.

Homeopatická lékařská asociace má:

  • exkluzivní zastoupení MEZINÁRODNÍ ŠKOLY KLINICKÉ HOMEOPATIE CEDH v České republice s cílem získání mezinárodně uznávané akreditace
  • je přidruženou organizací European Committee for Homeopathy (ECH) a svým systémem vzdělávání odborníků v homeopatii se začlenila do společného evropského rámce.

Stali jsme se prestižní organizací sdružující lékaře a farmaceuty, která se snaží svými kroky o to,

  • aby každý lékař i farmaceut znal homeopatii, její možnosti a limity
  • aby každý pacient dostal přesně ten lék, který je pro něj v danou chvíli nejlepší a nejšetrnější bez ohledu na to, zda je homeopatický či jiný
  • aby zodpovědné instituce počítaly s homeopatií jako s regulérní medicínskou metodou.
9:30-10:00

Přednášky

Jak pracovat se stresem?